College beantwoordt vragen rond omstreden bruiloft aan de Noorderkolk - Foto: Stockfoto
Foto: Stockfoto

College beantwoordt vragen rond omstreden bruiloft aan de Noorderkolk

Zwolle – Op 29 juni vond er een bruiloftsfeest van een Zwolse ondernemer plaats op de zuidelijke landtong van de Noorderkolk. De Noorderkolk is onderdeel van Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht; een beschermd natuurgebied in Overijssel. Om in zo’n gebied een evenement te organiseren is een vergunning nodig. Die was voor de bruiloft niet aangevraagd. Vooraf is wel contact gezocht met de gemeente Zwolle. Mondeling is toen door de gemeente aangegeven dat zo’n vergunning niet zou worden verleend.

Op 29 juni zijn gemeentelijke handhavers wezen kijken bij de Noorderkolk na een melding. Er is toen niet ingegrepen. De politie en twee boa’s van de gemeente zijn naar aanleiding van de melding in de middag naar het gebied gegaan. Zij hebben de activiteiten op een afstand bekeken. De activiteiten waren alleen per boot bereikbaar. De politie heeft van een omstander gehoord dat de wethouder aanwezig was. De boa’s hebben dit op hun beurt teruggekoppeld gekregen van de politie. De situatie was voor de politie en de boa’s niet duidelijk. Er was geen informatie beschikbaar over bevoegdheden en mogelijke vergunningen.

Voor handhaving op dat moment was nader onderzoek naar bevoegdheden en vergunningen nodig. Bij handhaving ter plekke worden altijd de aspecten proportionaliteit en veiligheid afgewogen. Op dat moment was er veel onduidelijkheid over bevoegdheden en vergunningen en er was geen sprake van een orde verstoring. Daarom is besloten op dat moment niet over te gaan tot handhaving.

In dit geval is gekozen voor handhaven achteraf. Dit heeft geresulteerd in een stevig gesprek waarbij het bruidspaar als organisator van het feest is gewezen op het feit dat zij het feest hebben georganiseerd zonder toestemming van de gemeente als grondeigenaar en zonder aanvraag van vergunningen, hoewel daarover wel gecommuniceerd is. In het gesprek is hierover een duidelijk ongenoegen geuit en is aangegeven dat eventuele consequenties in schade aan het gebied voor de verantwoordelijkheid en rekening komen van het bruidspaar. Het bruidspaar heeft erkend niet de juiste procedures te hebben gevolgd en hiervoor excuses aangeboden. Deze excuses zijn aangehoord en er is aangegeven dat gewacht gaat worden op de resultaten van het ecologisch onderzoek van de provincie. Mocht daarin schade worden geconstateerd dan zal de gemeente als eigenaar van het gebied deze zo snel mogelijk trachten te herstellen en de mogelijke schade verhalen op de veroorzaker. Het gebied is schoon, zonder vuil, achter gelaten.

Verschillende fracties hebben over dit gebeuren artikel 45-vragen aan het College gesteld.

De vragen en de antwoorden zijn te lezen in een Informatienota voor de Raad.

Artikel delen: