Zwolle zet in op bewonerstoezichthouders

Zwolle – Het inzetten van meer bewonerstoezichthouders heeft succes in Zwolle. Hierdoor worden veel overtredingen verholpen voordat deze tot klachten leiden over de openbare ruimte. Dat is één van de conclusies uit het Handhavingsjaarverslag 2007 dat het college heeft vastgesteld.

Verantwoordelijk wethouder Janco Cnossen: ‘Dit geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is dat bewoners betrokken zijn bij hun buurt. Het laat ook zien dat die betrokkenheid tot concrete resultaten leidt, een succesvol voorbeeld van ons motto ‘samen maken we de stad’. Zwolle maakt al sinds 1999 gebruik van bewonerstoezichthouders. Die personen fungeren als ogen en oren voor de milieuhandhaving. De succesvolle samenwerking met de twaalf bewonerstoezichthouders in Holtenbroek heeft er sinds de zomer van 2006 toe geleid dat hiermee ook is gewerkt in de wijken Zwolle Zuid (8), Aa-landen (2 en nog eens 2 in 2008) en Stadshagen (2). Dit jaar volgt ook de wijk Dieze met drie toezichthouders.

Resultaten

Het effect van de extra constateringen door de bewonerstoezichthouders is goed merkbaar geweest. In totaal is het aantal meldingen gestegen van 448 meldingen in 2006 naar 743 meldingen in 2007. De meeste meldingen hebben betrekking op het gebruik van de openbare ruimte.

Huisvuil op zaterdag

Het gemeentelijke team Milieuhandhaving heeft in 2007 zelf ook de nodige acties uitgevoerd. Zo is op een groot aantal zaterdagen aan bewoners extra gelegenheid geboden hun verhuisvuil aan te bieden. Als gevolg hiervan komt het aantal illegale dumpingen van verhuisvuil bijna niet meer voor. Hondenpoep blijft daarentegen een grote bron van ergernis. Voorlichting en toezicht leiden daarbij slechts in geringe mate tot gedragsverbetering.

Markten

Het Handhavingsjaarverslag 2007 gaat daarnaast ook in op Bouwtoezicht, Milieu-inspectie en Markten en Havens. Zo blijkt dat vorig jaar de markten goed en veilig zijn verlopen, ondanks alle verplaatsingen in verband met de herstructurering van de Melkmarkt. Er zijn zes weekmarkten in de gemeente Zwolle: twee in het centrum en vier in de wijken.

Bouwtoezicht

Ook het team Bouwtoezicht heeft vorig jaar de doelstellingen gehaald, ondanks een nog altijd stijgend aantal bouw- en sloopactiviteiten in de stad. Zo heeft de afdeling Vergunningen vorig jaar iets meer dan 1000 meldingen en vergunningaanvragen voor bouwen en slopen afgehandeld. Bouwtoezicht heeft 2445 controlebezoeken uitgevoerd; dat is per locatie minstens één bezoek. Zo nodig zijn meerdere controles uitgevoerd, zoals bij het stadion, Deltion en winkelcentrum Zwolle-Zuid.

Artikel delen:

Reageer