Hoe ziet Zwolle er in het Nederland van de toekomst uit? - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Hoe ziet Zwolle er in het Nederland van de toekomst uit?

Zwolle – In wat voor Nederland willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving.

Tegelijkertijd hebben we in ons land te maken met vraagstukken als: Hoe gaan we de overgang naar duurzame energie maken? En waar is nog ruimte voor meer windmolens en zonnepanelen? Of: Hoe houden we gebieden en steden bereikbaar en behouden we ook natuur? Met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteert het Rijk een toekomstvisie op de inrichting van ons land.

Om inwoners van Overijssel hierover te informeren en hen de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en een zienswijze te geven, organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatiebijeenkomsten in alle provincies. Op woensdag 4 september zijn inwoners van harte welkom in het provinciehuis in Zwolle.

Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we in ons land goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. Dat geldt ook voor de provincie Overijssel. De Nationale Omgevingsvisie helpt om goede afwegingen te maken.

In Overijssel spelen diverse vragen op het gebied van duurzame energie, wonen, economie en mobiliteit. Een goed voorbeeld is het stationsgebied Zwolle. De doorontwikkeling van dit tweede spoorknooppunt van Nederland (railverbindingen in acht richtingen) is van belang voor de regio én Nederland.

In dit gebied zijn volop kansen voor de ontwikkeling naar een levendig en innovatief woon- en werkgebied. Tegelijkertijd is het belangrijk om dit gebied goed bereikbaar én klimaatbestendig te maken. Een ander voorbeeld is Kennispark Twente. Een topwerklocatie waar de kracht van het gebied nog beter benut kan worden om de economie van de regio te verbeteren.

Kortom: Heel Nederland staat voor grote uitdagingen. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) helpt provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Een voorbeeld van hoe de Provincie Overijssel al samenwerkt aan het slim inrichten van de leefomgeving is de Omgevingsagenda Oost. Hierin maken regionale overheden samen met de rijksoverheid afspraken over het samenwerken aan opgaven in Overijssel. De bedoeling is dat de inzet van rijk, provincie en regio op elkaar wordt afgestemd en zij zo samenwerken als één overheid.

Inwoners van Overijssel kunnen op 4 september tussen 19:00 uur en 21:00 uur in het provinciehuis meer te weten komen over de Nationale Omgevingsvisie, vragen stellen en ter plekke hun zienswijze geven.

Artikel delen: