Gemeente Zwolle voert nieuw beleid coffeeshops in - Foto: Stockfoto
Foto: Stockfoto

Gemeente Zwolle voert nieuw beleid coffeeshops in

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft een nieuw beleid voor coffeeshops. Belangrijkste verandering is dat de verdeelsystematiek is aangepast. De wachtlijst voor mogelijke coffeeshophouders is afgeschaft. Komt nu één van de gedoogbeschikkingen voor coffeeshops vrij, dan wordt ondernemers gevraagd om zich voor deze beschikking in te schrijven.

Bij de toewijzing wordt vervolgens een vergelijkende toets gehanteerd. De ondernemers moeten voldoen aan een aantal eisen en hiervoor plannen aanleveren: een bedrijfsplan, plannen voor preventie verslaving, openbare orde, leefbaarheid en plannen voor aanpak van verkeer en parkeren. Ook de beoogde locatie moet voldoen aan de eisen van het nieuwe beleid. De inschrijving die het beste voldoet komt in aanmerking voor de gedoogbeschikking.

Het bestaande coffeeshopbeleid was toe aan vernieuwing. Mede op verzoek van de raad is het beleid geactualiseerd en aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak op dit gebied. De aanpassing van het toewijssysteem komt voort uit een toezegging van de burgemeester aan de raad om na de vestiging van de vijfde coffeeshop (voorjaar 2019) de verdeelsystematiek te herzien.

Op 27 mei 2019 heeft de raad een aantal uitgangspunten voor het nieuwe beleid vastgesteld. De uitgangspunten zijn deze zomer verwerkt in nieuw beleid. Het nieuwe beleid is op 30 juli 2019 in werking getreden.

Artikel delen: