Waterschap gaat voor ‘groen’

Zwolle – Door de inkoop van zogeheten ‘groencertificaten’ levert het Waterschap Groot Salland in 2008 en 2009 een extra bijdrage aan de toepassing van duurzame energie. Groencertificaten garanderen dat de elektriciteit op een duurzame wijze is opgewekt, bijvoorbeeld door waterkracht, wind- en zonne-energie.

Het waterschap geeft hiermee concreet invulling aan milieubewust en duurzaam inkopen. Nog dit jaar wordt een aanbesteding voorbereid om ook de komende jaren te vergroenen. De maatschappij stelt de camera alsmaar scherper op het klimaat en het milieu. De wens is dat iedereen hier op een eigen manier aan bijdraagt. Onder de paraplu van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) geeft ook Groot Salland hier handen en voeten aan.

Eén van de onderdelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is duurzaam inkopen. Bij duurzaam inkopen, kan het dan gaan om zeer veel soorten inkopen. In dit geval dus inkoop van elektriciteit. Dat doet het waterschap nu op een 100% duurzame manier.

Het contract met Essent is aangegaan voor één jaar. Nog dit jaar zal gezamenlijk met een aantal andere waterschappen voor 2009 worden ingekocht. Medio 2009 is een evaluatiemoment gepland en wordt vooruit gekeken naar de inkoopsituatie voor de periode tot 2011.

Was Groot Salland dan al niet bezig met een efficiënte manier van energie inkopen? Het antwoord luidt ja. Sinds 2002 vindt bij de inkoop van energie (levering van elektriciteit en aardgas) samenwerking plaats tussen diverse waterschappen en waterleidingbedrijven. Bovendien voorziet Groot Salland door eigen opwekking van energie met de warmtekrachtinstallaties op de rioolwaterzuiveringen al in zo’n 30% van de totale energiebehoefte.

Artikel delen:

Reageer