Geen vijverplanten in buitenwater

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland roept burgers op geen vijverplanten in sloten, beken, rivieren, kanalen of stadsvijvers te gooien. De planten kunnen ervoor zorgen dat in korte tijd watergangen dichtgroeien en de aan- en afvoer van water wordt belemmerd.

 

Ieder jaar komt het voor dat burgers na een opknapbeurt van hun vijver, het teveel aan waterplanten met goede bedoelingen uitzetten in oppervlaktewater. Vaak zitten daar uitheemse  planten bij die zich razendsnel kunnen verspreiden en zorgen voor overlast. De uitheemse planten groeien niet alleen snel, ze zijn ook moeilijk te verwijderen. De uitheemse waterplanten verdringen de normale inheemse vegetatie en kunnen de waterdoorvoer belemmeren. Dit probleem wordt steeds groter, want  door de klimaatverandering kunnen steeds meer soorten uit warmere streken zich hier blijvend vestigen.

Probleemsoorten die in het beheersgebied van het waterschap de laatste jaren reeds zijn aangetroffen zijn de Grote Waternavel, Parelvederkruid, Ongelijkbladig Vederkruid en Waterteunisbloem. Deze soorten moeten door het waterschap worden verwijderd. Het verwijderen, transporteren en composteren van de planten kost veel tijd en geld. Bovendien zijn bepaalde soorten waterplanten, bijvoorbeeld de beruchte en bij wet verboden Grote Waternavel, in staat om vanuit elk afgebroken stukje plant weer opnieuw uit te groeien. Daardoor is het mogelijk dat de plant zich, snel verspreidt over verschillende  watergangen die met elkaar in verbinding staan. Dit maakt het verwijderen van deze planten een lastige zaak.

Burgers worden daarom dringend verzocht om hun waterplanten of delen daarvan in de gft-bak te gooien en niet in buitenwater.

Om ongewenste uitheemse soorten snel te kunnen verwijderen, heeft het waterschap er voor gezorgd dat medewerkers die veel buiten werken de uitheemse waterplanten herkennen. Meldingen van burgers zijn hierbij natuurlijk ook van harte welkom. Op die manier kan er direct actie worden ondernomen. 

Artikel delen:

Reageer