René de Heer - Foto: Hennie Vrielink
René de Heer
Foto: Hennie Vrielink

Wethouder René de Heer haalt angel uit debat over illegaal bruiloftsfeest

Zwolle – Wethouder René de Heer was als privépersoon op 29 juni aanwezig bij een illegaal huwelijksfeest in het natuurgebied bij de Noorderkolk in het Westerveldse Bos. Dit heeft in de stad tot veel beroering geleid. Het echtpaar had geen vergunning om hun huwelijksdag in dit kwetsbare natuurgebied te houden, maar heeft willens en wetens zonder toestemming van de gemeente toch doorgezet.

Daarover heeft de gemeenteraad maandagavond tot 2 uur ’s nachts een pittig debat gevoerd met de wethouders Dogger en De Heer. Handhavers van de gemeente en politie hebben dit die dag met eigen ogen waargenomen, maar hebben op dat moment niet ingegrepen. Dit riep veel vragen op in de stad en bij de gemeenteraad. Volgens Sonja Paauw van D66 werd daarmee de schijn gewekt dat ze dat mogelijk niet durfden omdat er een wethouder bij het feest aanwezig was. Volgens Youcef Ben Ali van de PvdA schaadt deze beeldvorming over integriteit het aanzien van het openbaar bestuur.

Achteraf is er door de gemeente wel “een stevig gesprek” gevoerd met het pasgetrouwde echtpaar. Omdat de provincie verantwoordelijk is voor handhaving in een beschermd natuurgebied, is de provincie een onderzoek gestart naar de eventuele schade die de natuur heeft opgelopen en tevens aan het Openbaar Ministerie gevraagd of er al dan niet een strafrechtelijk onderzoek gestart zal worden. Wethouder Dogger gaf aan dat deze onderzoeken nog lopen. Eventuele natuurschade zal op het pasgetrouwde stel worden verhaald. Ook gaf Dogger uitleg waarom er die dag niet is gehandhaafd. Er was bij de handhavers onduidelijkheid over hun bevoegdheden en daarom hebben ze op dat moment niet ingegrepen. Volgens Dogger hebben de handhavers desgevraagd aangegeven dat de aanwezigheid van wethouder De Heer geen rol heeft gespeeld bij de keuzes die ze die middag hebben gemaakt.

Alle fracties in de gemeenteraad waren fel op het echtpaar. Gerdien Rots van de ChristenUnie: “Het zijn ego’s die voor hun eigen ik gaan en de regels aan hun laars lappen.” Sylvana Rikkert van GroenLinks bestempelde dit gedrag als “brutaal en arrogant”. Iedereen was het erover eens dat dit nooit had mogen gebeuren en dat het stel hiermee niet mag wegkomen met alleen een “stevig gesprek”, maar daarover zal uiteindelijk de rechter een oordeel moeten vormen.

Wethouder René de Heer gaf aan dat hij als privépersoon persoonlijk door het echtpaar gevraagd is deel te nemen aan de huwelijksceremonie en een speech te houden. Verder was hij niet betrokken bij de organisatie van dit huwelijksfeest. “Ik had daar de afgelopen maanden ook geen tijd voor vanwege mijn drukke werkzaamheden als wethouder en locoburgemeester en vanwege privéomstandigheden.” Hij wist niet dat deze locatie een beschermd natuurgebied was. “Pas kort voor de tijd wist ik op welke locatie deze ceremonie zou plaatsvinden en toen ik aan kwam rijden en op de boot stapte gaf mij dit niet de uitstraling van een natuurgebied. Er lagen meerdere boten van mensen die daar recreëerden en het kwam bij mij meer over als een recreatieplas.”  Als hij geweten had dat dit een beschermd natuurgebied was zou hij het echtpaar hebben ontraden hun feest hier te houden en zou hijzelf er niet naar toe zijn gegaan. Met deze “open en eerlijke” uitleg gingen de fracties akkoord. Bleef over de onduidelijkheid over de handhaving. Een motie van afkeuring van de SP hierover haalde het niet, maar wethouder Dogger komt in het najaar wel met een nieuwe visie op Toezicht en Handhaving door de gemeente en erkende dat er niet alleen mee capaciteit nodig is, maar ook een kwaliteitsslag.

Artikel delen: