LED Zwolle shine

LED Zwolle shine

Zwolle – De Peperbus ‘shined’ vanaf vandaag tot 18 september in een bijzonder licht. Met deze actie nodigt de gemeente inwoners uit mee te denken over een lichtplan voor de binnenstad.

Doel van het lichtplan is om de binnenstad ook in het donker zo aantrekkelijk en gastvrij mogelijk te maken. Onder het motto: LED Zwolle shine! wordt op 18 september een inloopavond in Het Refter georganiseerd.

Wat is een lichtplan? In de binnenstad zijn vele soorten verlichting. Denk aan de openbare verlichting zoals straatlantaarns, reclame, feestverlichting en etalageruimte. Ook staan er spots op objecten, zoals de Peperbus of de Grote Markt. Hier zit nu nog weinig samenhang in. Er zijn verschillende soorten lampen, kleuren en sterktes in gebruik. Dat kan beter. Het lichtplan wordt de basis voor alle verlichting in de binnenstad.

In het lichtplan staat ook welke beeldbepalende gebouwen, straten en pleinen worden verlicht. Bijvoorbeeld omdat ze historische waarde hebben of omdat ze gezamenlijk het verhaal van Zwolle vertellen. Daarnaast kan licht mensen helpen wegwijs te worden in de stad en het veiligheidsgevoel vergroten. René de Heer, wethouder binnenstad: ‘Hoe mooi Zwolle is, is overdag goed te zien. Als de avond valt, verdwijnt die aantrekkelijkheid voor een deel. Het lichtplan maakt de schoonheid van Zwolle ook zichtbaar in het donker, op een speelse en spannende manier.’ Energieverbruik en duurzaamheid spelen ook een rol in het lichtplan. En dat is belangrijk, want het is de doelstelling van de gemeente Zwolle om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Het lichtplan geeft de gemeente heel precies inzicht in het energieverbruik. De gemeente kijkt ook naar mogelijkheden om dit energieverbruik te compenseren. Verder letten we op het effect dat het licht kan hebben op planten en dieren, bijvoorbeeld op vleermuzien. Een goed plan zorgt dus voor minder energieverspilling, lichtvervuiling en lichthinder’, alus René de Heer.

Aan het lichtplan is het afgelopen jaar hard gewerkt. Dat deed de gemeente samen met Signify, het voormalige Philips Lighting. Een concept-lichtvisie, onderdeel van het lichtplan, is nu klaar.
Tijdens de inloopsessie op 18 september kunnen belanghebbenden in de stad, zoals ondernemers, inwoners, culturele instellingen, studenten en de gemeenteraad, hun mening geven. Deelnemers wordt gevraagd mee te denken en hun ideeën te geven over een van de thema’s in de visie: Trots op Zwolle.

Vragen zijn onder meer: ‘Waar wilt u iets spannends of verwondering toevoegen?’ En: ‘Waar wilt u de sfeer aanpassen?’. Alle input leidt tot een definitieve visie, die wordt vastgesteld door de raad. De inloopavond wordt van 19.00 – 21.30 uur gehouden in Het Refter, Bethlehemkerkplein.

René de Heer wil graag dat ook jongeren hun licht over de stad laten schijnen. ‘We willen dat de binnenstad ook voor jongeren aantrekkelijk is om te komen. Daarom nodigen we ook hen van harte uit om op de 18e september hun ideeën en dromen aan te geven. Jongeren kunnen hiervoor ook nog terecht op maandagavond 16 september van 20.00 tot 22.00 uur in Het Vliegende Paard.

In november 2016 gaf de gemeenteraad het college de opdracht een lichtplan op te stellen voor de binnenstad. Dat maakt onderdeel uit van de Visie Binnenstad 2030 en van de strategische agenda van de stad. Na akkoord in de raad, start de gemeente in 2020 met (een deel van) de uitvoering. De Peperbus wordt elke dag een uur voor zonsondergang verlicht tot en met twee uur s’ nachts. Vervolgens wordt de Peperbus twee uur voor zonsopkomst weer verlicht tot de zon op komt.

Artikel delen: