Swollwacht stelt vragen over mogelijk ongeoorloofde woningsplitsing in Kamperpoort

Swollwacht stelt vragen over mogelijk ongeoorloofde woningsplitsing in Kamperpoort

Zwolle – De partij wil weten of de vermoedens van de bewoners over splitsing en illegale bewoning op verschillende plekken in de Kamperpoort juist zijn.  Swollwacht heeft een aantal vragen aan het college gesteld om opheldering over deze kwestie te krijgen. Het is buitengewoon vervelend als de leefbaarheid in je wijk onder druk komt te staan. En wanneer er gesuggereerd wordt dat “twee eengezinswoningen tegen de regels in gesplitst worden in appartementen”, roept dat wel enige vraagtekens op aldus de fractie.

Volgens bewoners van de Kleine Baan zouden minstens twee woningen in die straat tegen de regels in gesplitst zijn in appartementen. Ook bij enkele woningen aan de Hoogstraat zou dit het geval kunnen zijn. Een van de twee adressen aan de Kleine Baan is in gebruik bij zorginstelling Meesterwerk. Er zouden meerdere cliënten van Meesterwerk aan de Hoogstraat wonen. De bewoners zijn van mening dat de leefbaarheid in de buurt onder druk komt te staan. Er zou overlast in de buurt zijn. Er wordt regelmatig afval in de buurt gedumpt, er wordt veel rondgehangen en er is geluidsoverlast. Niet duidelijk is, of de cliënten van Meesterwerk hier de veroorzakers van zijn.

Meesterwerk geeft aan de wijk op een laagdrempelige manier te benaderen. Normaal gesproken zouden ze met buren en belanghebbenden om de tafel gaan. Buurtbewoners dringen aan op een gesprek met de wijkwethouder, politie en opbouwwerk.

Meesterwerk is een zorginstelling die zorgarrangementen biedt waar 24 uurs (ambulante) begeleiding, veilige huisvesting, dagbesteding, leer-werktrajecten en individuele behandeling mogelijk zijn.

De fractie stelt de volgende vragen: 1) Heeft het college kennis genomen van het artikel in de Stentor? 2) Kan het college een uitleg geven over de situatie? 3) Kan het college de reactie van Meesterwerk over de gesprekken met de Gemeente bevestigen en delen? 4) Is het college op de hoogte van de klachten van overlast in de Kamperpoort? 5) Kan het college de zorg van de buurtbewoners delen? 6) Kan de gemeente een indicatie geven wanneer de uitkomsten van de onderzoeken van zowel de Kleine Baan als de 2 huizen in de Hoogstraat zijn afgerond en wanneer de uitkomsten hiervan kunnen worden verwacht? 7) Kan het college zich voorstellen dat de buurtbewoners weinig vertrouwen hebben in de situatie en is het college bereid om met in gesprek te gaan met de buurtbewoners zoals door hen gesuggereerd?

Artikel delen: