Innovatieve sonderingen in stadsdijken Zwolle voor dijkversterking - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Innovatieve sonderingen in stadsdijken Zwolle voor dijkversterking

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat innovatieve sonderingen uitvoeren voor het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Met dit onderzoek wordt de waterdoorlatendheid van de ondergrond in kaart gebracht. Dit is een belangrijke factor in het uiteindelijk zo optimaal mogelijk ontwerp van de dijkversterking. Het onderzoek wordt verricht door Fugro, een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van grondonderzoek, geo-data en geo-advies.

In vaktermen bestaat het onderzoek uit zogeheten innovatieve doorlatendheidssonderingen. Bij een sondering wordt een kegelvormige punt met een stang de grond in gedrukt. Door de weerstand en de wrijving in de ondergrond te meten, kunnen eigenschappen, zoals grondsoort en draagkracht worden bepaald.

Bij Stadsdijken Zwolle wordt met een aangepaste minisondeerrups twee sonderingen tegelijk uitgevoerd. Hiervoor worden twee stangen tegelijkertijd in de grond gedrukt. Via één stang wordt ook water de ondergrond in gebracht. Daardoor kunnen het debiet en de druk die de waterinjectie in de ondergrond creëert, worden gemeten. Uiteindelijk resulteert dit alles in een analyse van de horizontale én de verticale doorlatendheid van het zandpakket in de ondergrond van de stadsdijken. Met deze data kan scherper en realistischer worden gerekend aan het fenomeen piping. Dit is één van de punten waarom de dijk moeten worden versterkt. Piping betekent dat bij hoogwater door de hoge waterdruk water onder de dijk doorstroomt en zanddeeltjes meeneemt. Daardoor ontstaan kleine tunneltjes (pijpjes) onder de dijk, waardoor de dijk instabiel kan worden. De stadsdijken in Zwolle zijn erg gevoelig voor piping door hoge waterdruk in de zandlaag en de aanwezigheid van een dunne afdekkende kleilaag.

Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan onder de vlag van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. Er zijn namelijk verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden onderzoekt het waterschap niet alleen de beste manier om de dijk te versterken, het kijkt ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Meer informatie op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Artikel delen: