Zwolle wil stroomvoorziening in Prinses Margriethaven duurzamer maken

Zwolle wil stroomvoorziening in Prinses Margriethaven duurzamer maken

Zwolle – De gemeente Zwolle wil de stroomvoorziening, de plekken waar je stroom kunt afnemen in de Prinses Margriethaven duurzamer maken en verbeteren. Dit stelt het college van B en W stelt aan de gemeenteraad voor.

Hierdoor hoeven scheepvaarders geen gebruik meer te maken van generatoren voor hun stroomvoorziening. Dat levert niet alleen minder geluid op, ook de CO2-uitstoot verlaagt en het gebruik van fossiele brandstoffen zoals diesel vermindert. De stroomvoorziening van nu voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Vroeger was een aansluiting van 220 volt genoeg. Nu hebben schepen krachtstroom nodig. Ook zijn er te weinig stroompunten in vergelijking tot het aantal schepen die in de haven kunnen liggen.

Door scheepsvaarders te verplichten om gebruik te maken van groene stroom wordt de leefbaarheid in de omgeving verbeterd. Generatoren zijn door deze verbeterde voorziening niet meer nodig voor het opwekken van stroom. Hierdoor verwijnen de geluidsoverlast en de CO2- uitstoot door verbrandingsproducten, wat de leefbaarheid verbetert. De gemeente gaat ook een betaalsysteem invoeren dat makkelijker is voor de scheepsvaarders. Momenteel betalen zij met muntgeld. In de toekomst kan dit via een app.

Deze verbeteringen kosten ongeveer 90.000 euro. De gemeente hoopt dat zij hierin steun krijgt van de provincie met subsidie.

Artikel delen: