CDA: Haags geld voor Zwolse woningen

CDA: Haags geld voor Zwolse woningen

Zwolle – Volgens de CDA-raadsfractie biedt een nieuw bouwfonds van het Rijk voor Zwolle kansen versneld woningbouwplannen te realiseren.

De CDA-fractievoorzitter Jan Nabers wil van burgemeester en wethouders weten of er al gesprekken met de provincie en het ministerie zijn om ‘voor te sorteren op dit fonds’. Dat biedt volgens hem de mogelijkheid tijdig plannen in te dienen en een beroep op dit fonds te doen.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan de toenemende schaarste op de woningmarkt met onorthodoxe maatregelen te bestrijden. Er komt een fonds met een miljard aan subsidies voor gemeenten die nieuwbouwprojecten beginnen. Corporaties krijgen bovendien voor een miljard aan fiscale kortingen. Starters op de woningmarkt krijgen mogelijk vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Zwolle moet er als de kippen bij zijn om van de nieuwe maatregelen te profiteren, aldus Nabers in schriftelijke vragen aan het college van B en W. ‘Zijn er voldoende onherroepelijke bestemmingsplannen in Zwolle, zodat als het extra geld uit het nieuwe bouwfonds komt van dit kabinet er planologisch geen belemmeringen zijn om de woningen ook te realiseren?’

Artikel delen: