Aandacht voor ondernemerschap en vestigingsklimaat in regio Zwolle blijft noodzakelijk

Aandacht voor ondernemerschap en vestigingsklimaat in regio Zwolle blijft noodzakelijk

Zwolle – In de plannen van het kabinet staan een aantal belangrijke maatregelen die zeker voor de Regio Zwolle impact zullen hebben’, zegt Jelle Weever, voorzitter MKB Nederland Regio Zwolle.

Er worden middelen uitgetrokken voor de bouw van nieuwe woningen en meer investeringen in infrastructuur en nieuwe technologie. Maar er zijn ook zorgen bij ondernemers over het ondernemingsklimaat door onder meer het fiscale jojobeleid. Ook de stikstof-impasse en de vele internationale onzekerheden zijn een bron van zorg.

De vertaling van de kabinetsplannen naar de Regio Zwolle vraagt om gecoördineerde inzet van het de gezamenlijke partijen in de Economic Board Regio Zwolle. De Regio Zwolle mag niet worden vergeten als het gaat om bereikbaarheid en mobiliteit. Het gaat dan concreet om de investeringen in de A28 en de verbreding van de N35 en N36. ‘We moeten koers houden op de ingezette regionale agenda voor Zwolle en op de financiële toezeggingen die zijn gedaan’, meent Weever.

Er moet aandacht zijn voor de problemen die de gemeenten hebben in het sociaal domein. De tekorten in de jeugdzorg en WMO zouden zo maar eens afgewenteld kunnen worden op het bedrijfsleven. De gemeenten hebben immers maar weinig knoppen om de inkomsten te verhogen en dat is de OZB. En we zien vorig jaar al dat er gemeenten zijn die fors zijn gestegen met de OZB tarieven. En die raken alle ondernemers. Als landelijk wordt geïnvesteerd in koopkrachtverbetering en lastenverlichting voor ondernemers terwijl dat via een andere belasting teniet wort gedaan dan is het dweilen met de kraan open. En dat kan toch zeker niet de bedoeling zijn.

Er zijn op dit moment vele risico’s die de Nederlandse economie negatief kunnen beïnvloeden. Zo hangt een no-deal Brexit boven de markt, evenals een verdere escalatie van het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Ook de economie in Duitsland laat een serieuze vertraging zien. Daarnaast kunnen de stikstof-impasse en enkele klimaatmaatregelen serieuze gevolgen hebben in belangrijke economische sectoren. MKB-Nederland Regio Zwolle pleit ervoor om in te blijven zetten op de verbetering van het regionaal vestigingsklimaat. En daar hoort bijvoorbeeld het ondersteunen van internationalisering van de regio bij. ‘Samen moeten we op zoek naar de kansen die er liggen op het gebeid van energietransitie en circulariteit en die dan volop te benutten’, zegt Weever. En daar hoort ook een adequate planning van bedrijfsterreinen bij.

De Regio Zwolle staat op de kaart en moet op de kaart blijven. Hiervoor moet nagedacht worden over een slimme inzet van de beschikbare middelen hiervoor. Aan de ene kant gaat het om het aantrekken van bedrijven naar de regio, maar ook de aantrekkelijkheid van de regio als verblijfsregio is een onderdeel. Door een betere afstemming kan er mogelijk meer worden bereikt.

In 2020 zal de uitwerking van de kabinetsplannen te hand worden genomen. ‘De Regio Zwolle is er klaar voor om de uitdagingen die in de Randstad liggen op het gebied van woningbouw en bedrijfsterreinen op te pakken’, meent Weever.

Artikel delen: