Website helpt Berkum bij overgang naar energieneutrale wijk

Website helpt Berkum bij overgang naar energieneutrale wijk

Zwolle – Berkum wil in 2025 de eerste energieneutrale wijk van Zwolle zijn. Om wijkbewoners te helpen in kleine stapjes deze grote stap te zetten, heeft de Wijkvereniging Berkum de website berkumenergieneutraal.nl gelanceerd. De website geeft informatie over de overstap naar duurzame energievoorziening in de wijk en laat met tips en verhalen van inwoners zien hoe ze zelf hierop (kunnen) inspelen.

Berkumenergieneutraal.nl is een website voor en door bewoners, die Berkumers informeert over stand van zaken en het tijdpad van de overgang naar een duurzame wijk. Volgens de website is het de bedoeling dat de wijk daarmee klein begint. Energiebesparing is de eerste stap. “Hoe minder je verbruikt, hoe minder je hoeft op te wekken. Een besparing van 30 tot 40 procent is mogelijk en het is ook nog goed voor de portemonnee”, staat er te lezen. Op de site vinden Berkumers tips om energie te besparen.

Een volgende stap is schone energieopwekking door bewoners en bedrijven, bijvoorbeeld door de installatie van zonnepanelen, een zonneboiler en/of warmte-koudeopslag. De verwachting is dat in Berkum ook grootschalige opwekking van schone energie nodig is om helemaal zelfvoorzienend te zijn. Een op te richten stichting of coöperatie moet de mogelijkheden daarvoor gaan onderzoeken en uiteindelijk beheren. Die instantie zou dan ook naar financiële oplossingen kunnen kijken om particulieren bij de overgang te helpen.

Daarnaast legt de website het oor te luisteren bij de inwoners van Berkum. Razende reporter Anne trekt met camera en microfoon de wijk in om bewoners reacties te vragen op onderwerpen zoals de klimaatverandering. Ook belt berkumenergieneutraal.nl aan bij woningen in Berkum voor een kijkje achter de deur, waarbij de bewoners een inkijkje geven in de maatregelen die zij nemen. Daarbij stuit de website in Berkum op een gaskachel die al bijna 35 jaar achtereen brandt.

Berkumenergieneutraal.nl schetst een beeld van wat de inwoners die bij het project willen aanhaken de komende jaren staat te wachten. Ook vertelt de site aan welke energievoorzieningen de wijk gemeenschappelijk gaat werken. Verder vinden bezoekers nieuws over het project en kunnen ze zich abonneren op een nieuwsbrief. Aan de website is ook een Facebookpagina gekoppeld.

In een doorkijkje naar de toekomst laat de site weten dat de wijk er “in 2020 en nog wat” authentiek en modern uitziet, waarbij huizen zijn voorzien van zonnepanelen maar hun oorspronkelijk karakter hebben behouden. Behalve energie is het in de toekomst wellicht ook mogelijk dat bewoners onder meer ook vervoersmiddelen en ruimten om te werken en te recreëren met elkaar delen.

Artikel delen: