CDA en D66 stellen vragen over dementievriendelijke gemeente - Foto: Stockfoto
Foto: Stockfoto

CDA en D66 stellen vragen over dementievriendelijke gemeente

Zwolle – Zaterdag 21 september 2019 is het wereld Alzheimerdag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan de gevolgen van Alzheimer en dementie. De sterftecijfers van deze ziekte zijn schrikbarend hoog (1e oorzaak bij vrouwen en 2e bij mannen) en de ziekteverschijnselen hebben grote impact. Meedoen wordt steeds moeilijker. Dit geldt niet alleen voor ouderen, ook jonge mensen worden hier steeds vaker door getroffen.

Gemiddeld één op de vijf mensen krijgt op termijn dementie, nog meer mensen krijgen er dus mee te maken. In 2018 hadden in Zwolle ongeveer 1.700 inwoners dementie, de prognose is dat dit zal oplopend naar 2.000 in 2025 tot 4.100 in 2050. Het aantal mantelzorgers is een veelvoud hiervan èn de belasting op hen is groot. Van alle mantelzorgers geeft 52% aan zwaar belast te zijn, 3% van hen zelfs overbelast2.

Steeds meer initiatieven worden omarmd en zo werd op 16 september 2019 het startschot gegeven voor de campagne ‘goed omgaan met dementie in het openbaar vervoer‘. Ruimte voor verbetering is er aan de andere kant ook, want een krant publiceerde op 15 juli jongstleden een artikel over een onderzoek van Alzheimer Nederland over dementievriendelijke gemeenten in de regio. Op de lijst met gemeenten die hun (balie)ambtenaren trainen dementievriendelijk(er) te worden ontbrak de naam van de gemeente Zwolle.

De fracties van het CDA en D66 hebben hiervan kennis genomen en constateerden dat op basis van bovenstaande gegevens de op 15 juni 2015 verworpen motie ‘dementievriendelijke gemeente’ (CDA) nog altijd onveranderd actueel is. Begrip en herkenning is essentieel voor goed om kunnen gaan met mensen met dementie. Het zorgt er uiteindelijk voor dat inwoners met dementie langer mee kunnen doen.

CDA en D66 Zwolle hebben daarom de volgende vragen:

– Op welke wijze blijft het college op de hoogte van de relevante ontwikkelingen rondom Alzheimer en dementie?
– Welke initiatieven zijn er in Zwolle voor inwoners met dementie om langer mee te kunnen doen?
– Welke initiatieven zijn er in Zwolle voor de mantelzorgers van inwoners met dementie? – Hoe ziet het college de doorontwikkeling van de activiteiten dan wel ondersteuning aan inwoners met dementie en hun mantelzorgers?
– Is het college bereid te investeren in Zwolle als dementievriendelijke gemeente? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Artikel delen: