Mondelinge vragen aan college naar aanleiding van schietincident Stadshagen

Mondelinge vragen aan college naar aanleiding van schietincident Stadshagen

Zwolle – Het schietincident in de Van Disselstraat in Stadshagen is voor CDA fractielid Arjan Spaans reden om een aantal vragen te stellen aan het college tijdens de aanstaande raadsvergadering op maandag 23 september.

In een begeleidend schrijven noemt hij de terugkerende geweldsincidenten in de wijk en het daarmee groeiend gevoel van onveiligheid bij de bewoners uit de wijk. Eén van de punten van aandacht vindt hij de verdeelsleutel van (wijk)agenten ten opzichte van het aantal inwoners van de diverse Zwolse wijken.

De brief met vragen:

Geacht college,
In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 september j.l. zijn bewoners in de van Disselstraat in Stadshagen opgeschrikt door een schietpartij. Dit is niet het eerste zware geweldsincident in de nieuwebouwwijk. Vorig jaar heeft een andere schietpartij veel impact gehad in de wijk. Deze incidenten zorgen voor een groeiend gevoel van onveiligheid bij de Zwolse inwoners.
In februari 2019 hebben we in dit huis de veiligheidvisie vastgesteld. Daarin stond dat de geregistreerde misdaad steeds meer afneemt en dat de hoge impact criminaliteit daalt. Dit zal voor de hele gemeente wel zo zijn maar Stadshagen denkt daar op dit moment anders over.
Stadshagen is een wijk in beweging, er gaan mensen weg maar en komen vooral veel mensen bij. Een juiste inzet van politie en andere hulpverleners die de bewoners kennen, is daarbij van essentieel belang. De verdeelsleutel voor wijkagenten is ongeveer 1 agent op 5000 inwoners en daarmee schieten we volgens CDA Zwolle dan ook tekort. Op dit moment hebben we voor Zwolle West (Westenholte, Stadshagen, Spoolde en Voorst) 4 wijkagenten en een coördinator, dit terwijl de wijk Stadshagen alleen al 25000 inwoners heeft.
Tijdens de behandeling van de veiligheidsvisie heeft CDA Zwolle gevraagd of Stadshagen gezien de toenemende complexiteit Stadhagen misschien meer agenten moet krijgen dan de huidige 4 stuks. Omdat de Gemeenteraad daar niet over gaat, is de vraag mogelijk blijven liggen. Toch moet hier iets mee en herhaal mijn vraag straks graag.
Dit brengt ons dan ook op de volgende vragen aan het college:

 1. Is er al meer informatie bekend over het incident en de daders wat met de gemeenteraad gedeeld kan worden? Was dit bijvoorbeeld een afrekening in het criminele circuit, waarom vond het schietincident plaats op die locatie etc.
 2. Kunt u met ons delen wat de plannen zijn om in de buurt het gevoel van onveiligheid te verminderen of -nog mooier- weg te nemen?
 3. Bent u het met CDA Zwolle eens dat de verdeelsleutel van 1 agent (op straat) op 5000 inwoners qua invulling in Zwolle West tekort schiet en is het volgens u aannemelijk is dat men in Stadshagen dus meer agenten dient te krijgen?
  . Wijkagenten kennen de buurt en hun bewoners goed en krijgen meer signalen aan de voorkant mee. Bent u bereid om -in ieder geval conform bovenstaande verdeelsleutel- te vragen voor meer wijkagentcapaciteit?
 4. Steeds meer incidenten vinden plaats omdat de onderwereld sterker verbonden raakt met de bovenwereld: de zogeheten ondermijning. Het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO) heeft een ondermijningsfonds ter beschikking van 100 miljoen euro en daarnaast een operationeel team. Ook Zwolle heeft trekkingsrechten. Als dit incident ook betrekking heeft op ondermijning, overweegt u een uitvraag van het ondermijningsfonds
  en/of het operationele team om in Zwolle nog beter zicht te krijgen op ondermijning?
  Namens fractie CDA Zwolle
  Arjan Spaans
Artikel delen: