PvdA en D66 willen minder oud papier door JA / JA sticker - Foto: Nienke Mondria
Foto: Nienke Mondria

PvdA en D66 willen minder oud papier door JA / JA sticker

Zwolle – PvdA en D66 vinden dat er niet langer gewacht hoeft te worden met het gebruik van de JA / JA sticker in Zwolle. Het invoeren van de sticker zal volgens beide politieke partijen tot een aanzienlijke vermindering van oud papier leiden.

Vanwege de beoogde vermindering van oud papier werden al in 2017 vragen gesteld, maar toen was het antwoord dat er nog onderzoek nodig was. Maar nadat de rechter zich deze week positief uitsprak voor de sticker in de gemeente Amsterdam, stellen PvdA en D66 vragen aan het college.

De beide partijen willen weten of het college al op de hoogte is van de uitspraak in Amsterdam en welke actie ze gaat ondernemen. Dat er nu een voorstel moet komen voor een vorm van de JA / JA sticker, staat voor hen wel vast.

Op dit moment ontvangt iedereen zonder sticker op de brievenbus ongevraagd reclamedrukwerk, veel van de folders belanden rechtstreeks bij het oud papier. Er bestaat al langer een NEE / JA sticker, voor wie wel de huis-aan-huis bladen wil ontvangen, maar geen reclamefolders. Als straks de JA / JA sticker een feit is, kun je bewust kiezen voor het ontvangen van reclamedrukwerk.

De JA / JA sticker zal een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de hoeveelheid oud papier, zeggen Mart Oude Egbrink (PvdA) en Mark Oldengarm (D66). En dat past volgens beide heren prima bij de duurzame ambities die de gemeente heeft. Ze denken dan ook dat het college hier wel werk van zal maken.

Deze week oordeelde de rechter dat de invoering van het systeem in Amsterdam geoorloofd is. Voor PvdA en D66 reden om de duurzame ambities van Zwolle op dit terrein concreet te maken. Dat brengt de fracties van de fracties tot de volgende vragen:

  1. Welke stappen heeft het college gezet sinds de toezegging die gedaan is in november 2017 (wat is er bijvoorbeeld uit het overleg met de ROVA gekomen)?
  2. Is het college bekend met de recente uitspraak van de rechtbank in Amsterdam?
  3. Deelt het college de mening van D66 en de PvdA dat een dergelijk systeem de onnodige papierverspilling in Zwolle flink tegen kan gaan?
  4. Wanneer kan de raad alsnog het voorstel voor de invoering van het zogenaamde opt-in systeem verwachten?

Deze vragen zullen binnenkort tijdens de gemeenteraadsvergadering behandeld worden.

Artikel delen: