Ruim 500 zieke essen gekapt in winterseizoen 2019/2020

Ruim 500 zieke essen gekapt in winterseizoen 2019/2020

Zwolle – De gemeente Zwolle bereidt de derde ronde in de aanpak op schimmelziekte essentaksterfte voor. De laatste inspectie in de zomer 2019 heeft ruim 500 zieke essen opgeleverd die gevaar vormen voor de omgeving en het verkeer. Deze zieke bomen moeten daarom worden gekapt. Voor 45 bomen wordt een kapvergunning aangevraagd vanwege de ligging in de Zwolse hoofdgroenstructuur. Naar verwachting worden de zieke essen in het winterseizoen 2019/2020 gekapt.

Uit de inventarisatie van alle essen in 2019 bleek ruim dat 1.800 bomen aangetast zijn en ruim 500 bomen zodanig dat kap nodig is. Ernstig zieke essen zijn bomen in woongebieden en bosplantsoenen die meer dan dertig procent door essentaksterfte zijn aangetast en daardoor een gevaar vormen voor de omgeving en het verkeer en gekapt moeten worden. Vanwege de ligging in de hoofdgroenstructuur wordt er voor de 45 zieke essen een kapvergunning aangevraagd. De ruim 500 zieke essen worden in het winterseizoen 2019/2020 gekapt. De meeste zieke bomen worden dit jaar gekapt in bospercelen en bosplantsoenen. De herplantplannen worden de komende tijd voorbereid en in het volgende plantseizoen – tot eind april 2020 – uitgevoerd.

Herplant
Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere soorten bomen die niet bevattelijk zijn voor boomziektes. Met het planten van diverse soorten bomen wil de gemeente de biodiversiteit in het stadsgroen vergroten. Bovendien voorkomt deze aanpak dat een nieuwe boomziekte in de toekomst alle bomen op een locatie aantast.

Hoogwaardig hergebruik
Zwolle wil het vrijkomende hout duurzaam bewerken en hergebruiken en daarmee de circulaire economie bevorderen met behulp van initiatieven uit de stad. De stichting ZwolsEssen maakt van het essenhout nieuwe producten zoals tafel, balie, banken en andere gebruiksvoorwerpen. Bij de bewerking van het hout zet de stichting mensen in die vanwege hun situatie moeite hebben om aan een baan te komen.

Artikel delen: