Landgoed Schellerberg - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille

Landgoed Schellerberg

Zwolle – Landgoed Schellerberg is momenteel in bezit van de Fam. Dr. A.K. Mostert. Zij beheren het landgoed met veel passie. Landgoed Schellerberg ligt bij de splitsing van de Schellerbergweg en de Kleine Veerweg. Het landgoed bestaat uit weilanden omzoomd door verschillende bomen. Ook zijn er kleine percelen bos. Op het terrein ligt het voormalige Koetshuis met een rieten kap en een dubbele dienstwoning.

Het landgoed is een mooie ´groene buffer´ tussen de stad en de IJssel en gelukkig  gespaard gebleven voor de expansie van Zwolle. Om een stadswijk ten zuiden van de stad mogelijk te maken zouden er diverse spoortunnels aangelegd moeten worden. De stad had hier in de jaren vijftig en zestig in de vorige eeuw geen financiële middelen voor. Ook het zogenaamde plan `Dudok` is gelukkig niet doorgegaan. Waren de plannen van Dudok wel doorgegaan, dan had landgoed de Schellerberg waarschijnlijk niet meer bestaan. Halverwege de vorige eeuw had men weinig oog voor natuurschoon en historische waarden. Dit blijkt wel uit het feit dat Dudok in een studieschets adviseerde de bebouwing op de bolwerken van Zwolle  te slopen en ze te vervangen voor groen, flatgebouwen op het Rodetorenplein te bouwen en een hoofdverkeersweg door het centrum aan te leggen. Volgens Dudok zou er een industriegebied langs de IJssel moeten komen en eén van de drie geplande insteekhavens was in de tuin van de Schellerberg gepland.

In 1379 wordt het landgoed, toen nog met een andere naam, al in een akte genoemd. Henrijc van Haerste bezat toen het ‘erve to Schelne mit al sinen toebehoren’. De naam Schellerberg stamt gedeeltelijk uit het oude Engels. De naam is etymologisch verwant met ‘swallow’, dat ‘ondiep’ of ‘doorwaadbaar’ betekende. Het achtervoegsel ‘berg’ geeft aan dat het huis op een rivierduin is gebouwd.

Het landgoed is in bezit geweest van de families Van Haerst, Geersen, Gerrits en Arentsen en de familie Greven. Van 1350 tot 1837 – onderbroken door de Franse tijd – leverden de bewoners van landgoed Schellerberg de burgemeesters van de stad Zwolle.

Het huis is niet altijd bewoond geweest. Het heeft een tijd gediend als spieker,een opslagplaats voor rogge. Met deze rogge werd de pacht betaald aan de familie Greven. Vermoedelijk is omstreeks 1740 is de bewoning van de Schellerberg begonnen.

Henricus van Ravesteyn woonde tijdens de zomermaanden op het landgoed. Rond de ganzenmarkt van november trok de familie weer naar hun huis in de Kamperstraat. Het huidige huis is in 1876 gebouwd.

Aan het begin van de twintigste eeuw raakte het landgoed in verval. Het was financieel moeilijk de landerijen en de huizen te onderhouden. Het huis werd in 1922 te huur aangeboden. Door de voorgestelde uitbreidingsplannen halverwege de twintigste eeuw leek het einde van het eeuwenoude landgoed genaderd. Landgoed de Schellerberg werd uiteindelijk gespaard. In de binnenstad werd veel gesloopt in het ‘kader van de vooruitgang’. Over landgoed de Schellerberg werd nooit een besluit genomen door de gemeente.

Het vervallen landgoed werd nieuw leven ingeblazen door Elisabeth Tromp Meesters-Greven. In 1984 kwam het landgoed in het bezit van Willem Tromp Meesters. Hij bleef in eerste instantie op zijn fruitteeltbedrijf in de Noordoostpolder wonen, zijn vrouw Lied Tromp Meesters-van Everdingen ging het pand anti-kraak bewonen.

Inmiddels is het landgoed een monument.

Lees hier meer over het landgoed.

Foto's 4
Landgoed Schellerberg - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Landgoed Schellerberg - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Landgoed Schellerberg - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Artikel delen: