Debat van gelijkgestemden over acceptatie seksuele geaardheden - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Debat van gelijkgestemden over acceptatie seksuele geaardheden

Zwolle – De gemeenteraad besprak maandagavond over het vergroten van de acceptatie en emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse- personen in de Zwolse samenleving.

Deze groep wordt kortweg de LHBTI-groep genoemd. Wethouder Klaas Sloots had een beleids- en informatieplan aan de gemeenteraad gestuurd over dit onderwerp. Maandagavond waren verschillende deskundigen en vertegenwoordigers van de betrokken groepen uitgenodigd om de gemeenteraadsleden te informeren over dit onderwerp.

Het was een debat tussen gelijkgestemden. Zowel de gemeenteraadsleden als genodigden waren positief tot zeer positief over de voorstellen van het college. Toch zijn er volgens het college ook “maatschappelijke kringen waar de acceptatie nog laag is.” De vraag is hoe de sociale acceptatie van LHBTI-ers in deze kringen kan worden verbeterd.

In de loop van het debat werd wel duidelijker dat het vooral ging om christelijk-orthodoxe en islamitische geloofsgemeenschappen, waar het LHBTI-onderwerp nog dikwijls een taboe is. Asselien van Dijk, docent bij hogeschool Windesheim noemde vooral de “bi-culturele Zwollenaar” die in eigen kring het risico van uitsluiting loopt. Het betreft LHBTI-ers van allochtone afkomst. Claudia Bruggeman van Swollwacht vroeg zich af waarom er deze avond geen imam was uitgenodigd. “Niet aan gedacht” volgens de betrokken ambtenaar.

Vera Doorten van de GGD biedt aan alle scholen lesprogramma’s aan om dit onderwerp bespreekbaar te maken, maar merkt dat niet alle ouders voorlichting over dit thema gewenst vinden voor hun kinderen. Vooral bij scholen met een christelijk-orthodoxe achtergrond is het lastig dit onderwerp in het lesprogramma opgenomen te krijgen. “Soms worden op deze scholen docenten bedreigd als ze dit onderwerp in de klas bespreken.” Ook stadspastor Mariska van Beusichem krijgt niet zomaar het woord in deze orthodoxe kerken “ook al omdat ik vrouw ben.”

Maandagavond zaten geen vertegenwoordigers aan tafel die moeite hebben met de acceptatie van LHBT-ers of worstelen met dit thema. De gemeente had vergeten ze uit te nodigen of onvoldoende capaciteit om dit op te pakken. Wethouder Sloots benadrukte dat het wel mogelijk is met de betrokken schoolleiders in gesprek te gaan, maar de gemeente kan niet het lesprogramma voorschrijven. Niek lá Mon, voorzitter van Zwolle Pride waarschuwde dat “we geen afkeer moeten krijgen van gelovigen”, die anders over LHBTI-ers denken: “Van beide kanten moeten we open staan voor dialoog. Wij vragen respect en tolerantie, maar moeten dat ook hebben naar de mensen die er anders over denken.”

Foto's 2
Debat van gelijkgestemden over acceptatie seksuele geaardheden - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink
Artikel delen: