Vervuild slib in Zwolse gemeentegrond?

Vervuild slib in Zwolse gemeentegrond?

Zwolle – Afgelopen maand heeft een  inwoner van Zwolle Zuid – Wim Eikelboom – bij de voormalig zandwinplas in de uiterwaarden van de IJssel de bevinding gedaan dat er vervuilde grond gestort is. Dit ondanks dat eerder was aangegeven door de Omgevingsmanager Ruimte voor de Rivier dat er uitsluitend schone gebiedseigen grond gestort zou worden.

Asbest, plastic, puin en hoogovenslakken werden aangetroffen. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er vuile rommel is gestort in de zandwinplas Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden, zorgt de aangetroffen rommel voor twijfel over de herkomst van de aangebrachte grond.

Niet alleen onderzoeksjournalisten van Zembla constateerden dat 30% van de gecontroleerde ladingen bagger die in natuurplassen gestort worden niet voldoen aan de eisen, ook waterleidingbedrijven trokken onlangs aan de bel omdat het steeds lastiger wordt schoon drinkwater te leveren.

Dit brengt D66 en Groen Links er toe om het College van B en W een aantal vragen te stellen:

  1. Wat is uw reactie op de constateringen die gedaan zijn door de vrijwilligers in de uiterwaarden van de IJssel?
  2. Welke afwegingen worden er gemaakt bij besluiten over al dan niet storten van bagger in Zwols gebied?
  3. Kunt u de belanghebbenden en de belangen in kaart brengen?
  4. Bent u het met ons eens dat je je kunt afvragen of je – nu blijkt dat ondanks eisen en controle toch vervuilde grond gestort wordt – überhaupt wel grond afkomstig van bouwsaneringen moet willen storten?
  5. Als het speelt, welke eisen stelt de gemeente dan en hoe garandeert u dat er schone grond gestort wordt?
  6. Hoe liggen verantwoordelijkheden t.o.v. toezicht en handhaving?
Artikel delen: