Begroting 2020: Zwolle bouwt rustig verder aan ambities

Begroting 2020: Zwolle bouwt rustig verder aan ambities

Zwolle – Vier maanden na vaststelling van de Perspectiefnota 2020-2023 komt het Zwolse college nu met de uitwerking van de plannen in de begroting voor 2020. Het financieel perspectief is licht verbeterd, maar onzekerheden in het rijksbeleid en in het sociaal domein maken dat het college behoedzaam en solide wil blijven begroten. Met nadere uitwerking van de strategische plannen en op één punt ruimte voor nieuw beleid. 

Op het gebied van ‘wonen en zorg’ is duidelijk dat de gemeente een sterkere regierol zal moeten nemen. De twee thema’s zijn sterk met elkaar verweven: veel ambities op sociaal terrein lukken alleen als er passende woonruimte beschikbaar is. Dat geldt voor bijvoorbeeld beschermd wonen, daklozen en de uitstroom van zorgcliënten naar zelfstandige woonruimte. Voor 2020 is hiervoor extra tijd en ruimte vrijgemaakt.

De aandacht voor zorg en wonen komt bovenop de bestaande plannen voor hervorming van het sociaal domein. In Zwolle kijken we naar elkaar om en hoort iedereen erbij. Om dat zo te kunnen houden, schuift bijvoorbeeld de dagbesteding op van individueel naar collectief aanbod. De jeugdhulp wordt vanaf 2020 dichterbij huis georganiseerd, met kortere lijnen tussen onderwijs en jeugdhulp.

B en W stellen verder voor om volgend jaar te investeren in extra energiecontroles door de Omgevingsdienst, de viering van 75 jaar vrijheid, extra menskracht voor het programma aanpak stikstof, toegankelijkheid van de Zwolse stemlokalen, de regionale aanpak van LHBTI en in opbouwwerkers, sportparkmanagers en dagbesteding (Goede dagen en perspectief).           

Het motto van het college is nog steeds ‘groei met behoud van kwaliteit’. Iedereen doet mee; Zwolle biedt van oudsher werk en mogelijkheden voor participatie voor velen. De grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energie krijgen in 2020 vorm in warmteplannen voor Holtenbroek en Aa-landen en het streven om van Berkum de eerste Zwolse energieneutrale wijk te maken. Kwalitatieve groei, die de stad beter, sterker en aantrekkelijker maakt, wordt onder meer bewerkstelligd met de fietskelder in de Spoorzone en speerpunten in de binnenstad als het Broerenkwartier en de Luttekestraat.

De complete begroting is binnenkort te vinden op https://zwolle.begroting-2020.nl.

Op vrijdag 8 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting 2020, waarin voorstellen staan waar het geld het komende jaar aan wordt uitgegeven. 

Reageren?

De Zwolse gemeenteraadsleden willen graag horen hoe inwoners tegen deze plannen aankijken. Op maandag 4 november om 19.30 uur kunnen inwoners/belanghebbenden hun mening geven over deze plannen door in te spreken aan het begin van de raadsvergadering.

Aanmelden hiervoor kan tot maandag 4 november vóór 10.00 uur via de raadsgriffie, (038) 498 21 81. Of per e-mail een reactie sturen kan ook via raadsgriffie@zwolle.nl.

Artikel delen: