Geen autoverkeer op de Burgemeester Drijbersingel - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Geen autoverkeer op de Burgemeester Drijbersingel

Zwolle – De gemeente Zwolle voert wegwerkzaamheden uit aan de Diezerkade ter voorbereiding op de herinrichting van het winkelgebied Diezerbrink. Geprobeerd wordt de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De winkels aan de Diezerkade blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

De komende werkzaamheden zijn het rooien van oude gas- en waterleidingen en het leggen van nieuwe nutsleidingen. Van maandag 28 oktober 09.00 uur t/m vrijdag 1 november 17.00 uur is de Diezerkade ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Drijbersingel voor autoverkeer gestremd.

Autoverkeer kan vanaf de rotonde De Brink de Diezerkade inrijden en afslaan naar het Diezerplein. Fietsers kunnen naar de binnenstad en weer terug, maar zullen af moeten stappen. Voor voetgangers blijft de Diezerkade bereikbaar. Bezorgend verkeer van winkels aan de Diezerkade kan alleen vanaf de rotonde bij Stroomberg de Diezerkade bereiken en zullen of via het Diezerplein of achteruit terug moeten rijden naar de rotonde.

Gele borden geven de omleidingsroutes aan. Door onvoorziene omstandigheden kan het werk worden uitgesteld en/of meer tijd in beslag nemen.

Diezerbrink is direct verbonden met de historische binnenstad van Zwolle. Met de herinrichting van het openbaar gebied wil de gemeente Zwolle meer bezoekers trekken, onveilige verkeerssituaties aanpassen en een betere verbinding creëren met de binnenstad.

Diezerbrink krijgt meer groen, dit maakt het een prettige omgeving voor bezoekers. De rijbaan van Thomas à Kempisstraat wordt smaller en de stoepen breder gemaakt. Zo kunnen winkeliers wel uitstallingen plaatsen én hebben voetgangers ook voldoende ruimte. Voor fietsers wordt het ook aantrekkelijker om er te komen.

Parkeren voor auto’s blijft aan beide zijden van de Thomas à Kempisstraat, maar wordt slimmer ingericht. De rotonde De Brink verdwijnt en maakt plaats voor een veilige, verkeerskundige oplossing. Ook worden meer plekken gecreëerd voor het stallen van fietsen.

Een aantal bomen verdwijnt in het nieuwe ontwerp. Daarvoor in de plaats worden nieuwe bomen geplant.

Tot slot wordt in deze eerste fase een deel van de waterkering (nabij de rotonde) verhoogd om te voldoen aan de nieuwste eisen voor waterveiligheid.

In oktober 2018 heeft de gemeente Zwolle een eerste ontwerp herinrichtingsplan voor het gebied aan de ondernemers en inwoners gepresenteerd. Daarna heeft de gemeente het ontwerp samen met hen uitgewerkt tot een definitief ontwerp voor de eerste fase. Ondernemers en bewoners dachten onder andere mee over de inrichting van de straten, de (fiets)parkeerplaatsen, de bestrating en de beplanting.

Medio maart 2020 beginnen de herinrichtingswerkzaamheden van fase 1. Het gaat om het herinrichten van de rotonde en het eerste deel van de Thomas à Kempisstraat (tot aan de Vechtstraat).

Foto's 2
Geen autoverkeer op de Burgemeester Drijbersingel - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Artikel delen: