Naut de Vroome nieuwe jeugdbestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Naut de Vroome nieuwe jeugdbestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta

Zwolle – Naut de Vroome (16) uit Havelte is de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Op dinsdag 22 oktober werd hij tijdens de vergadering van het algemeen bestuur officieel geïnstalleerd door waarnemend dijkgraaf Piet Zoon. Hij volgt Anna Spijkervet op, omdat zij de leeftijdsgrens van 18 jaar heeft bereikt.

Naut gaat meedenken over het bereiken van jongeren en wordt lid van het Nationale Jeugdwaterschap: een jongerendenktank die de jeugd meer wil betrekken bij het werk van de waterschappen. Naut zit in het vijfde jaar van het VWO op CSG Dingstede in Meppel. Naut: “Water is een doodnormale, maar ook  bijzondere stof. Een stof die heel belangrijk is voor Nederland. Vroeger, nu en in de toekomst. Water zorgt voor bedreiging, maar tegelijkertijd voor kansen. Denk aan hydrogenering en aan Nederlandse organisaties en bedrijven die vechten tegen water in binnen- en buitenland. Ondanks dat water zo belangrijk is, weten veel jongeren niet goed wat het waterschap doet. Mede doordat er aan het waterschap slechts één zin wordt besteedt in sommige boeken bij Maatschappijleer. Daarnaast is de techniek achter het systeem dat voor onze droge voeten en schoon water in rivieren, kanalen en sloten zorgt vrij onbekend. Daar moet verandering in komen. Dat wij zonder problemen een paar meter onder NAP wonen, werken en leren, is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.”

Jeugdbestuurder?
Als WDODelta’s jeugdbestuurder is Naut voortaan het ‘jonge visitekaartje’. Hij wordt  betrokken bij activiteiten die het waterschap organiseert en denkt mee over het betrekken van jongeren bij het waterschapswerk. Dat is erg divers: van het versterken van dijken tot aan het schoonmaken van rioolwater en van het aanleggen van waterbergingen en vistrappen tot aan het vangen van muskusratten. Ook is het waterschap bezig met duurzaamheid en het opvangen van de extremen in het weer, zoals hevige plensbuien en droogte. Waarnemend dijkgraaf Piet Zoon is blij met de komst van de nieuwe jeugdbestuurder: “Het is goed dat jongeren in het algemeen en Naut wat betreft ons waterschap in een vroeg stadium bij ons belangrijke werk worden betrokken. Vanuit mijn rol wil ik Naut meenemen in de besluitvorming van ons bestuur en de passie voor ons waterschap overbrengen. Ik hoop dat Naut een belangrijke ambassadeur wordt en veel plezier beleeft aan zijn taak als jeugdbestuurder. Hij is van harte welkom!”

Nationale Jeugdwaterschap
Alle jeugdbestuurders van de Nederlandse waterschappen samen vormen het Nationale Jeugdwaterschap: een landelijk platform dat jongeren de kans geeft met elkaar van gedachten te wisselen en mee te denken over het waterbeheer in Nederland. Dit Nationale Jeugdwaterschap komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar en organiseert allerlei activiteiten.

Meer informatie op www.jeugdwaterschap.nl

Foto's 2
Naut de Vroome nieuwe jeugdbestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: