Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond

Zwolle – WDODelta heeft woensdag het riet gemaaid van de waterpartij bij bedrijventerrein De Vrolijkheid. Dit om het water schoon en gezond te houden.

Langs de Oude Meppelerweg is in het verleden een vijver gegraven bij de showrooms van de autodealers. Om de doorstroming in de vijver te behouden is de rietkraag en de bodem woensdag gemaaid. Ook wordt met deze onderhoudsbeurt voorkomen dat de gehele vijver dichtgroeit.

Met speciale bootjes werden de rietkragen gekortwiekt. Ook werd onder de waterspiegel de bodem gemaaid. Eén van de medewerkers vertelt: “Bij natuurlijk ontstaan open water heb je er minder last van dichtgroei. Bij kunstmatig aangelegd water moet je ook onderhoud plegen. De natuur heeft de neiging om het terug te nemen door de begroeiing te laten doorwoekeren.”

Het Waterschap laat het riet en de bodem maaien om het water schoon en gezond te houden. Ook deze vijver speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van wateroverlast en droogte. Bij het maaien wordt zorgvuldig gekeken naar de aanwezige flora en fauna. Zo wordt er principe nooit in het broedseizoen van vogels gemaaid. Nu wordt ook niet alles weggemaaid om voldoende ruimte te geven aan de verschillende soorten planten en dieren.

“Door het maaien wordt het alleen maar beter voor waterplanten, vissen en watervogels”, vertelt de schipper van één van de maaiboten. “Als je niets doet groeit het zo dicht dat er geen ruimte is meer voor vissen. Als de vissen verdwijnen dan verdwijnen bijvoorbeeld de reigers.”

Als de maaiboten weer aan de slag gaan duikt er een meerkoet op uit het riet. De watervogel blijf rustig zitten terwijl het grote mes door de rietkraag klieft. Op het allerlaatste moment besluit het beestje om te vluchten. Even later keert hij al weer terug. Er staat nog voldoende riet voor beschutting. De meerkoet stoort zich niet aan het lawaai van de beide maaiboten verderop. Hij gaat weer kopje onder op zoek naar voedsel.

“Meerkoeten eten waterplanten. Ze laten een visje of slakjes ook niet aan hun snavel voorbij gaan,” aldus een van de onderhoudsmedewerkers. “Door ons werk kan de meerkoet hier blijven leven.”

Foto's 15
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Waterschap houdt water bij De Vrolijkheid schoon en gezond - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Artikel delen: