Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper

Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park

Zwolle – Al generaties lang is Het Engelse Werk een fijne plek om te wandelen. Een fotogenieke plek ook vanwege de mooie bomen die er staan. Rond 1828 is dit park aangelegd op de oude vestingwerken van de stad Zwolle. Voor het park werd door Hendrik van Lunteren (1780-1848) een ontwerp gemaakt in Engelse landschapsstijl. Het park ligt in de buurtschap Spoolde ten zuidwesten van de stad, direct achter de Katerveerdijk. Het park is, omdat het een voormalig vestingwerk was, een rijksmonument.

In 1828 is begonnen met de aanleg van het park. Het Nieuwe Werk kreeg de naam Engelse Werk vanwege de aanleg van het park in de Engelse landschapsstijl. Restanten van de oude vestingwerken zijn nog aanwezig. Er zijn verschillende bodemsoorten in het park te vinden. Zandgrond op de hogere delen, rivierklei en veengrond in de lagere delen. Er is hoogteverschil in het park door de restanten van de vestingwerken. Het park is onderdeel van een waterwingebied. Aan het park grenst het Spoolderbos. Dit bos is aangelegd in 1980 ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de stad. De bomen werden gefinancierd door Zwollenaren, die de bomen eigenhandig plantten.

In de zeventiende eeuw was Zwolle een belangrijke plek binnen de verdedigingslinie die vanaf het Engelse Werk tot voorbij Zutphen liep. De verdedigingslinie werd al aan het einde van de zestiende eeuw aangelegd in het open gebied tussen de IJssel en de stad Zwolle. De linie bestond uit een aarden wal en een brede sloot. Na de uitbreiding van de linie in de zeventiende eeuw kreeg hij de naam ‘Het Nieuwe Werk’. De linie bestond uit schansen en andere versterkingen. Op advies van Menno van Coehoorn kwamen er twee hoornwerken, halve bastions verbonden door een gemetselde tunnel, die nog in het huidige park aanwezig is. Het doel van de linie was om het noordelijke deel van Nederland wat door Prins Maurits op de Spanjaarden heroverd was zo goed mogelijk te beschermen.

De Zwolse grachtengordel werd op bevel van Prins Maurits met een verdedigingslinie uitgebreid. De linie liep van Zwolle, vanaf de voormalige Luttekepoort via de Kleine of Luurderschans naar de Bergschans, vlakbij het Vitensgebouw. Bij de Bergschans splitste de linie zich naar de Coterschans die ter hoogte van het Katerveer lag en de Nieuwe Schans, wat later het Engelse Werk werd.

In 1790 was Zwolle geen vestingstad meer. In 1809 bepaalde koning Lodewijk Napoleon dat een deel van de vestingwerken aan de stad Zwolle afgestaan werden. Hierna werden ze gesloopt. (Bron Boomkarakters in het Engelse Werk- Girbe Buist)

Foto's 15
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park - Foto: Geertjan Kuper
Foto: Geertjan Kuper
Artikel delen: