Mobiliteit brengt Zwolle verder - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Mobiliteit brengt Zwolle verder

Zwolle – Een gastvrije en bereikbare stad, een veilige en toegankelijke stad en een innovatieve en vitale wereldfietsstad. Dat zijn de drie pijlers in de mobiliteitsvisie Zwolle 2020-2030 die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. Met het nieuwe verkeersbeleid spelen ze in op de verdere groei en verstedelijking van Zwolle en willen ze die groei mogelijk maken.

Zwolle is een gastvrije stad en een belangrijk vervoersknooppunt. Het is de stad waar het meest gefietst wordt in de wereld, Zwolle is het tweede spoorknooppunt van Nederland én de stad heeft een uitstekende autobereikbaarheid. B en w willen die gastvrijheid én de goede bereikbaarheid behouden en versterken.

“Zwolle gaat de komende jaren flink groeien, er komen meer huizen, meer inwoners, meer bedrijven en meer bezoekers naar de stad. Dat legt druk op de bereikbaarheid, van de stad en van de regio. Als we willen dat Zwolle een fijne stad blijft om in te wonen, werken, winkelen, studeren of op bezoek te komen, dan moeten we zorgen dat de stad gastvrij en bereikbaar blijft”, aldus wethouder William Dogger.

De wethouder: “Mensen kunnen nu kiezen of ze met de fiets, auto, trein of bus naar Zwolle reizen. Die keuzevrijheid vinden we belangrijk en die moet er straks ook nog zijn, als de stad verder groeit naar 140.000 inwoners of meer. We kunnen het ons niet veroorloven om te kiezen voor het openbaar vervoer óf de auto. Dus werken we aan goede routes en doorstroming voor alle vormen van vervoer: voor de voetganger, fiets, het openbaar vervoer én schone auto’s. Alleen dan blijft Zwolle bereikbaar. We gaan schone en actieve vervoermiddelen stimuleren en zoeken naar oplossingen om slim met de beschikbare ruimte om te gaan. Daarbij kun je denken aan deelauto´s, het beter benutten van parkeerplaatsen, inpandige fietsparkeergarages en kleinschalige duurzame vormen van stadslogistiek, zoals pakketkluizen, fietskoeriers en mobipunten.

Mobipunten zijn plekken in de wijk en stad waar inwoners en bezoekers van de ene op de andere vorm van vervoer kunnen overstappen, bijvoorbeeld van de auto op de deelfiets. Maar ze kunnen er ook terecht kunnen voor andere mobiliteitsfuncties. Denk bijvoorbeeld aan een parkeergarage of fietsenstalling waar je ook pakketjes kunt ophalen of laten afleveren. Maar er kan veel meer: een mobipunt kan wellicht ook ruimte bieden aan elektriciteitsopslag, energie opwekken met zonnepanelen of is geschikt om water tijdelijk te bergen.

Zwolle wil dat alle inwoners en bezoekers zich zelfstandig kunnen verplaatsen in de stad. “We worden met elkaar steeds ouder en blijven ook langer deelnemen aan de samenleving. Zwolle is al koploper op het gebied van toegankelijkheid, maar het is belangrijk dat we daar blijvend aandacht voor hebben”, meent William Dogger.
“Alleen dan kan iedereen meedoen. Dat betekent dat openbaar vervoer toegankelijk en servicegericht moet zijn voor mensen die minder mobiel zijn of een handicap hebben. We zoeken daarbij samen met marktpartijen naar maatwerkoplossingen.”

B en w sluiten zich aan bij het landelijke doel om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen naar nul in het jaar 2030. Dogger: “Daarom pakken we de meest onveilige locaties aan. En we gaan een actieplan Verkeersveiligheid maken en daarbij gaan we ook de Zwollenaren betrekken. Verkeersveiligheid is immers niet alleen van de overheid, maar we kunnen daar allemaal een steentje aan bijdragen.”

Twee van de drie Zwollenaren fietsen dagelijks. Nergens in Nederland wordt er zoveel gefietst in de stad als in Zwolle en in geen ander land wordt zoveel gefietst als in Nederland. Zwolle is dus wereldfietsstad. Die positie willen b en w de komende jaren verder uitbouwen.

“Fietsen is schoon, goed voor je gezondheid en fietsen nemen minder ruimte in op de weg en als ze stilstaan”, aldus William Dogger. “Daarom willen we Zwollenaren uitdagen om nog vaker voor de fiets te kiezen. Bijvoorbeeld door slimme apps die fietsers vaker en langer groen bij verkeerslichten geven en actuele informatie bieden over verkeersdrukte en reistijden. Als je ziet dat de reistijd per auto of openbaar vervoer langer is, dan spring je toch net iets sneller op de fiets. Daarnaast blijft het natuurlijk nodig om te zorgen voor voldoende veilige fietspaden waar je vlot door kunt fietsen en goed vindbare fietsenstallingen, waar genoeg plek is om je fiets veilig te stallen.

B en w hebben de mobililteitsvisie voorgelegd aan de gemeenteraad. Die stelt de visie uiteindelijk vast.

De gehele visie, een praatplaat en een animatie zijn te downloaden zijn op www.zwolle.nl/mobiliteitsvisie.

Foto's 3
Mobiliteit brengt Zwolle verder - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Mobiliteit brengt Zwolle verder - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Artikel delen: