Gemeente wil stevige sociale basis voor inwoners

Gemeente wil stevige sociale basis voor inwoners

Zwolle – De gemeente Zwolle wil graag dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Inwoners die daar zorg en ondersteuning bij nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven. Dichtbij huis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor wie dat nodig heeft, is er zwaardere en meer gespecialiseerde zorg. De gemeente werkt toe naar een sociale basis, die beter aansluit bij de behoefte van de inwoner. Dit staat in de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde hervormingsagenda sociaal domein.

Om deze sociale basis te realiseren is een andere denk- en werkwijze nodig bij de gemeente en bij de partners die de zorg zorg verlenen. Wethouder Klaas Sloots: “Hier zit meteen de grootste uitdaging. We moeten nog meer denken vanuit de inwoner, nog meer bekijken wat zijn precieze vraag is. Nu kijken we nog teveel naar het beschikbare zorg- en ondersteuningsaanbod. Terwijl hij met een andere oplossing misschien veel beter is geholpen.”

Dit betekent dat de gemeente haar systeem moet aanpassen, bijvoorbeeld in de manier van zorg inkopen en organiseren. “Op dit moment staan we aan het begin van de veranderingen. Die gaan effect hebben op de stad. Daarom is het van groot belang dat we dit zorgvuldig uitwerken. Dat doen samen met inwoners en zorgpartijen, want hun kennis en ervaring hebben we zeker nodig”, aldus wethouder Klaas Sloots.

Naast de inhoudelijke opgave, wil het college met de hervormingsagenda de overschrijding van uitgaven voor het sociaal domein met 11 miljoen euro terugbrengen. Dit moet eind 2023 gerealiseerd zijn. De gemeente heeft elk jaar 250 miljoen euro beschikbaar om inwoners zorg te kunnen bieden.

Het afgelopen jaar zijn er diverse gesprekken met en bijeenkomsten georganiseerd voor zorgpartijen en vrijwilligers. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt voor het opstellen van de hervormingsagenda. Ook voor de verdere uitwerking blijft de gemeente in gesprek met de stad. Eind dit jaar ligt er een plan van aanpak, inclusief een planning voor het uitwerken van de hervormingsagenda. Hierin staan ook de momenten waarop de gemeente de stad betrekt.

Kijk voor informatie op www.zwolle.nl/sociale-basis, deze pagina wordt regelmatig bijwerkt met nieuwe informatie.

Artikel delen: