D66 en PvdA willen 5 miljoen euro voor initiatieven uit de stad

D66 en PvdA willen 5 miljoen euro voor initiatieven uit de stad

Zwolle – Juist in een tijd dat er minder geld is en de stad zich in razend tempo ontwikkelt, is het enorm belangrijk dat er ruimte blijft voor initiatieven uit de stad, menen D66 en PvdA in Zwolle.

Om die burgerinitiatieven te stimuleren heeft de gemeente Zwolle een zogeheten Stadsontwikkelfonds, een pot met geld specifiek voor dit soort projecten uit de stad. Maar in de loop der jaren is dat fonds bijna uitgeput. D66 en PvdA willen dat het college het beschikbare bedrag in 2020 verhoogd met 5 miljoen euro.

Het Stadsontwikkelfonds heeft zich in de loop der jaren bewezen als een belangrijke aanjager voor initiatieven uit de stad. Het schept creativiteit om in te spelen op veranderingen bij belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld klimaat, energie en voedsel.

Dat kan een overheid bedenken, maar het heeft de stad daar ook bij nodig. De bodem van het fonds is echter in zicht en dat zou een hogere drempel kunnen opwerpen voor Zwollenaren met plannen die goed zijn voor de stad.

De fracties van D66 en PvdA willen dan ook dat er opnieuw voldoende geld wordt geoormerkt voor burgerinitiatieven die voldoen aan de criteria voor een bijdrage uit het Stadsontwikkelfonds. Daarvoor is een eenmalige toevoeging van 5 miljoen euro nodig. Het gaat om geld dat nu nog in de begroting zit onder het kopje Reserve Incidentele Bestedingen.

De beide partijen dienen vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling een amendement in om het Stadsontwikkelfonds aan te laten vullen. D66-raadslid Mark Oldengarm: “Initiateven en projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad zijn goud waard voor Zwolle. Juist in een tijd van financiële druk en transitie is ruimte voor initiatieven uit de stad van groot belang. Door daar specifiek geld voor te oormerken, laat je zien dat je als stad dat soort initiatieven stimuleert.”

Artikel delen: