Zwolle heeft huishoudboekje op orde - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Zwolle heeft huishoudboekje op orde

Zwolle – Vrijdag heeft de gemeenteraad de hele dag vergaderd over de begroting van 2020. Om half tien begonnen en met enkele korte pauzes tot kwart over acht doorgegaan. Volgens de gemeenteraadsleden hebben de Algemene Beschouwingen over de begroting nog nooit zo lang geduurd. “In het verleden waren we om zes uur klaar.”

Burgemeester Peter Snijders zat voor de eerste keer een begrotingsbehandeling voor en wellicht dat hij in de toekomst wat strakker de hand gaat houden aan de spreektijden van de raadsleden. Aan het eind van de dag werd de door het college van Burgemeester & Wethouders voorgestelde begroting door alle partijen gesteund behalve de Socialistische Partij, die tegenstemde omdat er volgens deze partij te weinig aan armoedebestrijding wordt gedaan.

Wethouder Klaas Sloots: “De financiën van Zwolle zijn op orde en nog beter dan enkele maanden geleden werd verwacht.” Zwolle hoeft zelfs de gemeentelijke tarieven niet verder te verhogen dan met het inflatiepercentage. Toeristen zullen wel wat meer moeten betalen voor verblijf in onze stad. Wel zijn er voor de toekomst een aantal risico’s. Er zal over twee jaar een herverdeling plaatsvinden van het geld dat de rijksoverheid aan de Nederlandse gemeenten toekent en dat kan voor Zwolle positief, maar ook negatief uitpakken. Ook de kosten voor afvalinzameling en -verbranding zullen toenemen. De kosten voor jeugdzorg zijn “grillig” en moeilijk voorspelbaar, ook al omdat het aantal zwerfjongeren toeneemt. Ook de uitgaven voor armoedebestrijding zijn in absolute zin gestegen. Gerdien Rots, van de ChristenUnie complimenteerde het college met de begroting, waarin zelfs enige structurele ruimte voor de toekomst is ingebouwd.

Bijna iedere partij noemde de groei van Zwolle van 130.000 inwoners naar 160 tot 180.000 inwoners, maar wil wel dat Zwolle “Zwols” en leefbaar blijft. Silvia Bruggenkamp van Swollwacht vindt dat we geen grootstedelijke allures moeten krijgen, “maar gewoon moeten blijven doen.” Meerdere partijen benadrukten dat Zwolle een sociale stad moet blijven, waar iedereen er toe doet en iedereen kan meedoen. De groei van de stad eist dat er meer (betaalbare) woningen worden gebouwd en de infrastructuur wordt aangepast aan de bevolkingsgroei. De ChristenUnie wil zelfs de A28 ondertunnelen zodat er daar ruimte komt voor woningbouw en groen en tegelijkertijd een betere verbinding met de stadswijken aan de overkant van deze snelweg, die de stad doorsnijdt.

Ook de energietransitie kreeg aandacht. Met name de inzet van biomassa om te verduurzamen leverde discussie op, nadat wetenschappers onlangs hebben aangegeven dat biomassa niet bijdraagt aan een schoner milieu. Zwolle heeft een aantal biomassacentrales. Wethouder Monique Schuttenbeld sloot niet uit dat wellicht bijsturing nodig zal zijn. Zwolle is de afgelopen tijd geconfronteerd met schietincidenten in het criminele circuit. Burgemeester Peter Snijders zal alle middelen die hem ter beschikking staan zo nodig gebruiken voor een rustiger en veiliger Zwolle.

Er zijn nog veel andere onderwerpen besproken, die hier in het kort worden genoemd. Nieuwe evenementenhal als IJsselhallen verdwijnen, aanpakken van hardrijders in 30-km zones, Berkum helpen energieneutraal te worden, onderzoek naar warmtewinning uit rioolwater, ervaringen met bestaande warmtenetten meenemen bij bouw nieuwe netten, toekomst Nooterhof, van bijstand naar werk, culturele agenda voor alle evenementen, toegankelijke stemlokalen en een voor burgers bereikbare overheid in de wijken en een “multifunctioneel waterlandschap” ten zuiden van Zwolle. Tenslotte besloten dat op de onderkant van de ophaalbruggen gedichten zullen worden aangebracht: “Poëzie terwijl u wacht.”

Artikel delen: