VVD-fractie - Foto: Hennie Vrielink
VVD-fractie
Foto: Hennie Vrielink

“Van Vroem- naar Zoempartij” VVD wil wegen in Zwolle ondertunnelen

Zwolle – De landelijke VVD heeft een behoorlijke draai moeten maken door in te stemmen met het verlagen van de maximale snelheid op autosnelwegen naar 100 kilometer per uur.

Nog niet zo heel lang geleden was deze partij – ook wel de ‘vroempartij’ genoemd – er trots op dat ze de maximale snelheid hadden verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur. Door langzamer te rijden komt er minder stikstof vrij, kunnen er weer woningen worden gebouwd en banen in de bouw worden veiliggesteld.

De VVD in de Tweede Kamer kiest voor bouwen, wonen en banen en moet daarom de maximale snelheid van 100 kilometer accepteren. De partij voor de automobilisten heeft behoorlijk moeten inbinden. Alleen ’s avonds en ’s nachts mag de blije en vrije autorijder iets harder op het gaspedaal drukken.

De Zwolse VVD heeft wat verder in de toekomst gekeken. Volgens Thom van Campen, fractieleider van deze partij in de Zwolse gemeenteraad moet hij soms bijna een geloofsdiscussie voeren met zijn groene collega’s, die het autopesten tot een religie lijken te hebben verheven. In de toekomst is dat niet meer nodig, want er komen steeds meer elektrische auto’s en de uitstoot van deze auto’s wordt steeds minder.

De overgang van ‘vroem naar zoem’ vraagt wel na te denken over hoe automobilisten vlot en veilig door Zwolle kunnen rijden. De VVD wil de bereikbaarheid combineren met andere doelen. De liberalen omarmen het idee van de ChristenUnie om de A28 te ondertunnelen, maar “waarom beginnen we niet met de Veerallee, zoals bijvoorbeeld met de A2 in Maastricht en ook bij de Kanaalweg in Dieren?”

De Zwolse VVD vindt dat het wegennet in en rondom de stad klaar moet zijn voor de toekomst. Het ondertunnelen van (ring)wegen heeft volgens de ‘vroem naar zoem’ partij positieve effecten op de luchtkwaliteit en er komt ruimte beschikbaar voor wonen en recreatie.

De VVD heeft hierover een motie ingediend tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad over de begroting 2020 en deze motie is bij meerderheid aangenomen. Het is nu aan wethouder Ed Anker om te bekijken hoe hij met dit voorstel van de VVD omgaat; ook al omdat het voorstel van de ChristenUnie om de A28 te ondertunnelen door de hele gemeenteraad unaniem is ondersteund.

Artikel delen: