Zwolle wil een internationale treinverbinding - Foto: Stockfoto
Foto: Stockfoto

Zwolle wil een internationale treinverbinding

Zwolle – Met een directe treinverbinding tussen Zwolle en Münster denken burgemeester en wethouders van Zwolle de netwerkfunctie van Zwolle te versterken.

Op dit moment is Zwolle na Utrecht het tweede spoorknooppunt in ons land met verbindingen in acht richtingen. Daarin ontbreekt nog een directe verbinding met Duitsland. Samen met provincie Overijssel en de regio’s Zwolle en Twente wil de provinciehoofdstad nu onderzoeken wat nodig is om vanaf 2026 een directe treinverbinding tussen Münster en Zwolle mogelijk te maken.

De overheden aan weerszijden van de grens hechten belang aan de aanleg van een doorgaande spoorverbinding tussen Zwolle en Münster. Met zo’n verbinding ontstaat er een doorgaande verbinding tussen de Noordvleugel van het Ruhrgebied en de Noordvleugel van de Randstad en krijgt Zwolle de gewenste directe verbinding met het Duitse achterland. Daarom wil Zwolle graag deelnemen aan het onderzoek, dat op verzoek van zowel de Nederlandse als Duitse partners door de Euregio wordt getrokken.

In de afgelopen jaren is het aantal passagiers op de lijn Münster-Enschede al gestegen van 4.000 naar 10.000 per dag. In 2026 loopt de huidige concessie voor dit traject af. Uit eerder onderzoek bleek al dat het haalbaar is de toekomstige sneltreinen op dit baanvak verder door te laten rijden als het traject Münster-Enschede wordt geëlektrificeerd en er een passeerspoor tussen Enschede en Gronau komt. Daarmee wordt het mogelijk om de treinen door te laten rijden naar Zwolle. Dit levert naar verwachting circa 75.000 extra reizigers per jaar op en volgens het onderzoek kan dit aantal in de komende jaren zelfs verder stijgen tot 310.000 treinreizigers.

Dit perspectief is reden voor de Euregio en de provincie Overijssel om een vervolgonderzoek te doen naar wat er nodig is om een doorgaande treinverbinding van Münster naar Zwolle mogelijk te maken. Daarvoor hebben ze een voorstel gemaakt om een INTERREG 5a aanvraag voor het project EuregioRail in te dienen.

B en W van Zwolle onderschrijven het belang van een directe treinverbinding met Duitsland. Zwolle draagt daarom 15.000 euro bij in de kosten van het onderzoek en neemt deel in de werkgroep die het onderzoek begeleidt.

Artikel delen: