Drone vliegt door riool in Zwolle - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Drone vliegt door riool in Zwolle

Zwolle – Maandagochtend deed de gemeente Zwolle een proef met het gebruik van een drone in het 170 jaar oude gemetselde riool de Grote Aa. Hiermee onderzocht Zwolle of het mogelijk is om rioolinspecties makkelijker en veiliger te maken in grote riolen en ondergrondse kelders.

Ook nu al maken inspectiebedrijven gebruik van een rijdende camera voor de inspectie van het riool. Maar deze camera kan niet overal bij, omdat de verschillende aansluitingen op het gemetselde riool onder de grond van hoogte verschillen. Daarom moet een inspecteur zelf het riool in om deze aansluitingen met de hand te filmen en hiervoor moeten allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

Zo draagt de inspecteur beschermende kleding, worden gassen die vrijkomen bij het afvalwater weggezogen en moeten er minimaal twee personen aanwezig zijn die de inspecteur in de gaten houden voor het geval dat hij onwel wordt van de geur en de gassen.

Door het gebruik van een drone zijn er minder veiligheidsmaatregelen nodig en hoeft er geen inspecteur meer af te dalen in het riool. Ook levert dit unieke beelden op van het 170 jaar oude riool, dat 1,70 meter hoog en 1,20 meter breed is.

Zwolle werkt op het gebied van afvalwater en klimaat samen met zeven gemeenten, het waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie Overijssel en Vitens in het samenwerkingsverband RIVUS. In deze samenwerking onderzoeken de partners onder andere ontwikkelingen en innovaties zoals de inzet van drones. Zwolle staat altijd open voor nieuwe ideeën en stelde daarom een locatie beschikbaar voor deze proef.

Foto's 4
Drone vliegt door riool in Zwolle - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Drone vliegt door riool in Zwolle - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Drone vliegt door riool in Zwolle - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Artikel delen: