Zwolle Kampen Netwerkstad wil topregio blijven

Zwolle – Met het 10-jarig bestaan in zicht, heeft Zwolle Kampen Netwerkstad begin dit jaar een evaluatie gehouden van de gang van zaken binnen de Netwerkstad. Er is kritisch gekeken naar de werkzaamheden, ambities en doelstellingen. En naar de verwachtingen van partners, inwoners en andere overheden.

Daarbij is de vraag gesteld: Doen we de goede dingen, en doen we die goed? De regiegroep van ZKN heeft ingestemd met de uitkomsten van de evaluatie. Daarmee gaat de Netwerkstad aan de slag. Met als doel: een topregio te zijn en te blijven, voor wonen, werken en verblijven. Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Netwerkstad: ‘Voor een toppositie moeten we de bestaande en potentiële talenten en kwaliteiten in deze regio op het gebied van wonen, werken en verblijven en de strategische ligging in het land, nog nadrukkelijker benutten.’

Zwolle Kampen Netwerkstad staat, organisatorisch en qua uitvoering van de boegbeeldprojecten. Dat is het resultaat van een oriëntatie in 2006 op de toekomst van de Netwerkstad. Nu de Netwerkstad op koers ligt, is er ruimte om de aandacht en inspanningen te verleggen naar onderbelichte kwaliteiten en mogelijkheden. Kritisch te kijken naar wat verbeterd kan worden. En in te zetten op meer externe oriëntatie. In dat licht luidde de opdracht van de regiegroep voor deze evaluatie: actualiseer doel en reikwijdte; gebiedskeuze en allianties met derden; houding ten opzichte van boegbeelden en projecten.

De regiegroep heeft zich uitgesproken de samenwerking met kracht voort te zetten. Met als doelstelling dat Zwolle Kampen Netwerkstad een topregio is en blijft. De evaluatie laat zien dat de Netwerkstad het nodige in huis heeft om deze doelstelling waar te maken. Twee aantrekkelijke, vitale steden. Met een robuust economisch klimaat. Prachtige woonlocaties. Goede bereikbaarheid. Aantrekkelijk onderwijs en adequate zorg. Een rijke cultuur en historie. Tegelijkertijd heeft men aandacht voor de toekomst. En ruimte om die toekomst vorm te geven.

Uitkomsten evaluatie op hoofdlijnen:

·         Een topregio te zijn en te blijven op het gebied van wonen, werken en verblijven. Benutten strategische ligging en dynamische en cultuurhistorische kwaliteiten.

·         De boegbeelden met kracht voort te zetten. Onderwerpen te verkennen op bijdrage aan verhoging van aantrekkelijkheid ZKN. Met name wonen, (jeugd)zorg, cultuur en onderwijs en nieuwe onderwerpen.

·         Werkgebied Zwolle Kampen blijft basis. Ruimte voor contact boegbeelden en beide gemeenten met anderen. Vanuit ZKN incidenteel contact met de ‘buren’ opnemen.

·         Organisatie in huidige opzet te handhaven. In- en externe contacten te verstevigen. Open te staan voor inbreng van raads- en statenleden (commissies) en derden.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 27 mei 2008, voor raadsleden van Kampen en Zwolle en statenleden van Overijssel, hebben de coördinerend bestuurders het jaarverslag en de uitkomsten van de evaluatie besproken. In een levendige discussie werd onder meer benadrukt om daarbij ook aandacht te geven aan strategische samenwerking met overheden, informeren van burgers en private partijen buiten de regio.

Artikel delen: