De fractie van Swollwacht wil opheldering over uitspraak “Carnavalsjubileum Eileuvers niet wenselijk in het Academiehuis”

De fractie van Swollwacht wil opheldering over uitspraak “Carnavalsjubileum Eileuvers niet wenselijk in het Academiehuis”

Zwolle – De fractie van Swollwacht stelt vragen aan het college over de uitspraak dat het carnavalsjubileum niet wenselijk is in het Acedemihuis.

Dit doen zij naar aanleiding van een column in de Swollenaer van 25 november 2019 waarin te lezen is, dat de eventmanager het houden van een carnavalsfeest van de over een tijdje jubilerende Eileuvers, niet wenselijk acht. Dit vanwege ‘het karakter van carnavalsfeesten’ stelt de fractie van Swollwacht schriftelijke vragen aan het College.

Swollwacht hoopt op spoedig antwoord op de vragen die zij heeft gesteld. De gehele brief aan het college leest u hieronder:

Aan: College van B&W
Van: Jeffrey Satoor de Rootas – Silvia Bruggenkamp
Zwolle, 30 november 2019
Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde
Betreft: Carnavalsjubileum Eileuvers niet wenselijk in het Academiehuis

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Vele Zwollenaren vieren jaarlijks carnaval. Een feest dat bij Zwolle hoort en dat hier al jarenlang gevierd wordt.
Het huidige academiehuis (voormalig Grote Kerk) en het Grote Kerkplein zijn stedelijke locaties die gebruikt worden voor grote evenementen waaronder Carnaval.
In een column in de Swollenaer van 25 november 2019 is te lezen, dat de eventmanager het houden van een carnavalsfeest van de over een tijdje jubilerende Eileuvers, niet wenselijk acht. Dit vanwege ‘het karakter van carnavalsfeesten’.

Het betreft hier een Zwolse vereniging die graag haar 66 (!) jarig bestaan wil vieren met een prachtig feest, midden in de Zwolse binnenstad, in het academiehuis.
Het academiehuis is een locatie die met veel Zwols gemeenschapsgeld wordt gefinancierd en de fractie van Swollwacht is zeer onaangenaam getroffen door het uitsluiten van deze Zwolse, toonaangevende carnavalsvereniging.

Het carnavalsfeest is een traditie in Zwolle, waar vele Zwollenaren plezier aan beleven, en is een feest dat bij Zwolle en de Zwollenaren hoort. De uitspraak van de eventmanager ervaren wij als fractie van Swollwacht als zeer teleurstellend. Veel belangrijker is echter, hoe deze uitspraak ervaren wordt door de vereniging De Eileuvers en de betrokken Zwollenaren. Die ronduit worden uitgesloten van het vieren van een feest in het academiehuis.

De fractie van Swollwacht heeft dan ook de volgende vragen aan het College:
1) Heeft het College kennis genomen van de column die hierover rept?
2) Kan het college duiden wat bedoeld wordt met de uitspraak van de eventmanager ‘dat het vieren van het 66- jarig jubileum van de Eileuvers niet plaats kan vinden in het Academiegebouw ‘vanwege het karakter van carnavalsfeesten’?
3) Staat het College achter deze uitspraak?
4) Deelt het College de mening van Swollwacht dat dergelijke gebouwen waar heel veel gemeenschapsgeld in is geïnvesteerd, toegankelijk moeten zijn voor iedere Zwollenaar en zeker voor het verenigingsleven dat een 66-jarig jubileum wil vieren met en voor Zwollenaren?
5) Kan het college zich voorstellen dat carnavalsvereniging de Eileuvers en grote groepen Zwollenaren teleurgesteld zijn in de uitspraak en de houding van de eventmanager?
6) Is het college bereid om hierover in gesprek te gaan met de eventmanager en te bevorderen dat het 66-jarig jubileum van de Eileuvers in het academiehuis kan worden gevierd?

Namens de fractie van Swollwacht
Jeffrey Satoor de Rootas
Silvia Bruggenkamp

Artikel delen: