Zwolle-Tolhuislanden zet volgende stap met duurzame energie

Zwolle-Tolhuislanden zet volgende stap met duurzame energie

Zwolle – Buurtschap Tolhuislanden heeft de gemeente Zwolle aangeboden om in haar gebied een deel van de duurzame energieproductie in Zwolle voor haar rekening te nemen.

Het aanbod is het resultaat van een gedegen buurtproces, waarbij de bewoners vanuit regie over hun eigen leefomgeving hebben onderzocht in welke mate zij wind- en zonne-energie in hun gebied kunnen en willen realiseren.

De Zwolse Energiegids en het coalitieakkoord van de gemeente Zwolle zijn voor de bewoners van Tolhuislanden de aanleiding geweest om de handen ineen te slaan. Afgelopen jaar hebben ze een regiegroep opgericht. In verschillende werkgroepen zijn ze aan de slag gegaan om zich een beeld te vormen van hoe en met welke omvang duurzame energie in Tolhuislanden een plek zou kunnen krijgen.

Om maximale betrokkenheid te creëren, zijn alle bewoners uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan de diverse werksessies. De gemeente Zwolle is nauw betrokken in het proces en ook de gemeenteraad is in het gebied op bezoek geweest en uitgebreid geïnformeerd. Er is zodoende een positieve en constructieve samenwerkingssfeer ontstaan. Proces- en werksessies hebben onder professionele begeleiding plaatsgevonden en tot het aanbod geleid dat deze week aan de gemeente Zwolle is aangeboden.

Wethouder Energie Monique Schuttenbeld: “Ik ben zeer verheugd dat het de bewoners van Tolhuislanden is gelukt om gezamenlijk te komen tot dit energieaanbod. Daar is veel inzet voor gepleegd door velen, complimenten aan ‘Duurzaam Tolhuislanden’.”

Het aanbod omvat een minimale en maximale hoeveelheid duurzame energie die in de toekomst in het gebied zal worden opgewekt. Het is tot stand gekomen door met de bewoners verschillende scenario’s te bekijken die acceptabel worden geacht. Hoeveelheden windturbines, hectares zonneweiden en locaties zijn op dit moment dus nog niet bepaald, maar volgen uit een ontwerp- en inrichtingsproces waarbij wederom de bewoners de regie hebben.

Om de volgende fase, waarbij de ontwikkeling van het project centraal staat, goed vorm te kunnen geven, wordt op dit moment de energiecoöperatie Duurzaam Tolhuislanden opgericht. Ook worden met de gemeente afspraken gemaakt over het proces wat nu volgt. Deze afspraken worden vastgelegd in een gebiedscontract.

De insteek van de bewoners is dat de opbrengsten van de energieprojecten een positieve bijdrage leveren aan hun gebied. Daarnaast willen zij de energie graag leveren aan de bewoners, bedrijven en organisaties in en om Zwolle. Voor de ontwikkeling en realisatie van het project worden passende en liefst lokale partijen gezocht. Voorwaarde is dat deze partijen de behoeften van de bewoners centraal stellen en de vele kwaliteiten van Tolhuislanden versterken.

Artikel delen: