Voorzitter Regio Zwolle doet oproep Den Haag tijdens Regio Zwolle Congres

Voorzitter Regio Zwolle doet oproep Den Haag tijdens Regio Zwolle Congres

Zwolle – Het drukbezochte Regio Zwolle Congres startte met een ludieke act van het zangkoor de Koorbazen. Een van de zangers bleek de voorzitter van Regio Zwolle te zijn. Na de laatste tonen startte Peter Snijders met zijn regiorede.

Na een welkom aan de negenhonderd ondernemers en bestuurders – benadrukte Snijders het analytisch belang van de – op deze dag uitgebrachte – Regio Zwolle Monitor 2019. Regio Zwolle is na Utrecht en Eindhoven de grootste groeiregio. “We zien een groei van 3% en dat is hoog ten opzichte van het landelijk beeld en andere regio’s. Ook andere data zijn gunstig, maar we zijn er nog niet. We hebben het Rijk hard nodig om vanuit de versnelling waarin we nu zitten door te kunnen schakelen.”

Daarom riep Snijders de hele zaal op om de urgentie van een succesvolle regiodeal uit te dragen. De regiodeal is het voorstel van Regio Zwolle aan het Rijk boordevol noodzakelijke plannen en projecten met een investeringspakket van bijna € 146,3 miljoen euro in vier jaar. Eind november is de regiodeal ingediend bij het Rijk en de lobby is in volle gang. Peter Snijders: “Deze deal is broodnodig, om samen met Rijk én partners te kunnen investeren in de sociaaleconomische ontwikkelingen van Regio Zwolle. Dat doen we weloverwogen vanuit onze regionale opgaven zodat iederéén het effect van onze groei gaat ervaren: inwoners en ondernemers.” Een daverend applaus onderstreepte het belang hiervan onder de mom ‘laat je horen in Den Haag!’

Regio Zwolle werkt vanuit de opgaven economie, menselijk kapitaal, bereikbaarheid, leefomgeving en energie. De Monitor is ook vanuit deze opgaven opgebouwd en helpt strategische keuzes te maken. “De kansen en mogelijkheden vanuit onze regionale opgaven dragen eraan bij dat we de economische hoofdstructuur van Nederland completeren. Amsterdam, Rotterdam en Brainport Eindhoven plus Regio Zwolle. Van driehoek een vierkant. Een mooie ambitie op weg naar 2030!” aldus Peter Snijders. Als voorbeeld noemde Snijders de impact van de opgave menselijk kapitaal verwoord in de Human Capita Agenda (HCA). Vanuit deze agenda wil Regio Zwolle werkzekerheid voor iedereen die wil en kan werken. “En dat werk ligt er, maar een goede match is niet altijd makkelijk. Zo biedt bijvoorbeeld de campagne ´Upgrade jezelf´ ondernemers een uitgelezen kans om nu te investeren in medewerkers. Vanuit de regiodeal kunnen we op dat gebied nog veel meer bereiken.”

De Regio Zwolle Monitor brengt jaarlijks de sociaal- en ruimtelijk-economische ontwikkeling in beeld aan de hand van cijfers die een goede indicator zijn voor de ontwikkelkracht van de regio. Daarmee wordt jaar op jaar diepgaander inzicht verkregen in het bijzondere en kenmerkende van Regio Zwolle. De Monitor komt tot stand in samenwerking met onder anderen Stichting Metropool Regio Zwolle, Windesheim, Marketing Oost en Regio Zwolle Bureau.

Het Regio Zwolle Congres is een initiatief van Stichting Metropool Regio Zwolle. Jaarlijks in december vindt dit congres plaats. Het congres op donderdag 12 december had als hoofdthema Blijf in business met het accent op platformeconomie. Verschillende sprekers met kennis en ervaring op dit gebied, zorgden voor een inspirerende middag. Een ander onderdeel van de middag was de verkiezing van de starter en de ondernemer van het jaar. De winnaars waren 2Solar Software uit Zwolle (starter) en Eurom uit Genemuiden als ondernemer van het jaar.

Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten verdeeld over vier provincies, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In 2020 sluit Nunspeet aan als 22e gemeente. Dit jaar bestaat de netwerkorganisatie 10 jaar. Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten verdeeld over vier provincies, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In 2020 sluit Nunspeet aan als 22e gemeente. Dit jaar bestaat de netwerkorganisatie 10 jaar. Regio Zwolle wil duurzaam verantwoord groeien. “Het creëren van een stabiele balans tussen stad en land, het versterken van de economische structuur (en de rol van mkb) en het verbreden en inclusief maken van de welvaart daar staat Regio Zwolle voor. Op naar een klimaatbestendige groeiregio!”, aldus de voorzitter.

Artikel delen: