Gezamenlijke ‘Monumentenprijs’ Zwolle en Kampen

Zwolle/Kampen –  De college’s van B&W van beide partners in de netwerkstad Zwolle-Kampen hebben besloten één gezamenlijke gemeentelijke ´monumentenprijs´ in te stellen. De prijs gaat dit jaar in en wordt vanwege het gezamenlijke karakter van de ´monumentenprijs´ mede gefinancierd door ´Zwolle-Kampen Netwerkstad´ voor 2008 en 2009.

Zwolle en Kampen zijn belangrijke monumentensteden met een rijke (cultuur)historie. Dit erfgoed vormt de drager van regionale diversiteit en kwaliteit. De trots en waardering voor de zorg voor ons erfgoed kan worden uitgedragen door het instellen van een gezamenlijke ´monumentenprijs´. Dit is een gemeentelijke prijs als waardering voor de inzet voor het op een goede wijze beheren, restaureren en instandhouden van cultuurhistorisch erfgoed. De ´monumentenprijs´ heeft daarmee een brede cultuurhistorische insteek.

2008 in Kampen

Zowel Kampen als Zwolle kennen onderscheidingen op het gebied van erfgoed, zoals de Pluim in Zwolle en de Steenbickerprijs in Kampen. Kampen kent sinds 2007 ook een gemeentelijke erkenning in de vorm van het ‘Monument van het jaar’. Een gemeentelijke ‘monumentenprijs’ ontbrak echter in Zwolle. De nieuwe prijs zal afwisselend in Zwolle en Kampen worden uitgereikt waarbij in 2008 in Kampen worden uitgereikt en in 2009 in Zwolle.

Open Monumentendag

Kandidaten worden vanuit de gemeenten aangedragen en worden beoordeeld door de gezamenlijke teams monumentenzorg van de gemeenten. Open Monumentendag is uitgekozen als de dag waarop door de wethouder(s) monumentenzorg van beide steden de oorkonde en een geldbedrag ter grootte van € 1.000 overhandigen aan de winnaar. Dit jaar valt Open Monumentendag op zaterdag 13 september.

Artikel delen: