Gemeente Zwolle ontvangt 855.000 euro voor energiebesparende projecten

Gemeente Zwolle ontvangt 855.000 euro voor energiebesparende projecten

Zwolle – Zwolle krijgt een subsidie van 855.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor vier lokale organisaties die zich inzetten voor een duurzame stad.

Het geld uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is een stimuleringssubsidie om huiseigenaren te helpen energie besparen. Met dit budget kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

De aanvraag is tot stand is gekomen met enerzijds het gemeentelijk Energieloket Verbeter & Bespaar en anderzijds de initiatiefnemers in een drietal wijken die al jaren midden in de uitvoering staan en zich verder willen professionaliseren. Het gaat daarbij om: 50 Tinten Groen Assendorp, WijBedrijf Dieze en het project Berkum Energieneutraal.

De gemeente ontvangt het toegekende budget begin 2020, waarna de lokale partijen van start kunnen gaan met het uitvoeren van maatregelen. Te denken valt aan het organiseren van Warmtecafés en het realiseren van quick wins in de woning zoals plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie, waterbesparende douchekop enz.

De partijen werken waar mogelijk samen om het effect van de subsidie nog groter te maken. Ze willen elkaar kunnen versterken en aanvullen. Dat kan praktisch zijn, bijvoorbeeld doordat wijkinitiatieven gebruikmaken van de Energiebus van het Energieloket. Of het benutten van elkaars instrumenten voor het contact maken met bewoners. Maar ook het collectief opleiden van wooncoaches of installateurs voor waterzijdig inregelen. Zo helpen zij elkaar en wordt er gezamenlijk ervaring opgedaan voor toekomstige projecten binnen deze wijken en voor wijken daarbuiten.

Monique Schuttenbeld wethouder Energie: “Wat fantastisch dat we met dit subsidiebedrag veel Zwollenaren kunnen bereiken met maatregelen en tips hoe te verduurzamen, hoe geld te besparen en hoe elkaar te helpen in de energietransitie!”

Artikel delen: