Samenwerking ENGIE met Hogeschool Windesheim: ‘Hoe moet de locatie Harculo er uitzien binnen een Future City?’ - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille

Samenwerking ENGIE met Hogeschool Windesheim: ‘Hoe moet de locatie Harculo er uitzien binnen een Future City?’

Zwolle – In 2019 werd de sloop van Centrale Harculo voltooid. De afronding van de sloop werd gevierd met een ‘Requiem voor de IJsselcentrale’, een voorstelling opgevoerd door de Bruisende Buren van het Kameroperahuis. Herinneringen en verhalen kwamen samen in een muzikale theaterroute.

Voor de herontwikkeling van het terrein zijn er werksessies met buren, belangstellenden met elkaar en met ENGIE, de gemeente Zwolle en provincie Overijssel geweest om na te denken over de mogelijkheden van het Harculo terrein voor de toekomst. Voor ENGIE een basis van de visie voor de herontwikkeling. In deze visie wil ENGIE meerdere functies samenbrengen: duurzame energie, duurzaam wonen/werken, ontspanning en oog voor de natuur. Samen met gemeente en de provincie wordt een visie uitgewerkt. Er komt komend jaar een visie op de herontwikkeling, er is nog geen concreet plan in de maak.

ENGIE is afgelopen zomer een samenwerking gestart met Hogeschool Windesheim. Docenten van de internationale Minor Future Cities van de Hogeschool Windesheim benaderden ENGIE met de vraag of de locatie Harculo het onderwerp mocht zijn voor onderzoek naar: ‘Hoe moet de locatie Harculo er uitzien binnen een Future City?’ Studenten moesten rekening te houden met de energietransitie, klimaatverandering en bevolkingsgroei en wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor dit terrein aan de IJssel, grenzend aan natuurgebied. Wat ENGIE betreft moet het gebied een bijdrage gaan leveren aan duurzame energievoorziening in de omgeving. In de plannen moet rekening gehouden worden met stedelijkheid/bevolkingsdichtheid, lokale voedselvoorziening en nieuwe mobiliteit. Ook afvalmanagement en de circulaire economie zullen in de plannen een plek moeten krijgen.

Hogeschool Windesheim heeft wekelijks gastdocenten van de partners uitgenodigd die deskundig zijn op al deze vakgebieden. De partners in de minor Future Cities zijn BPD, gemeente Zwolle, Rova, Rabobank, deltaWonen, Zwolle Cirkelstad, Hogeschool Windesheim, provincie Overijssel en ENGIE.

Het onderzoek van de studenten Patrick Veenstra, Khalid Omar Mohamed, Bjorn Dijkveld Stol en Josafath Heuer is bedoeld om ENGIE te inspireren. Op 23 januari presenteren de studenten hun resultaten aan ENGIE en de partners.

 

 

 

 

 

 

Foto's 5
Samenwerking ENGIE met Hogeschool Windesheim: ‘Hoe moet de locatie Harculo er uitzien binnen een Future City?’ - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Samenwerking ENGIE met Hogeschool Windesheim: ‘Hoe moet de locatie Harculo er uitzien binnen een Future City?’ - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Samenwerking ENGIE met Hogeschool Windesheim: ‘Hoe moet de locatie Harculo er uitzien binnen een Future City?’ - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Samenwerking ENGIE met Hogeschool Windesheim: ‘Hoe moet de locatie Harculo er uitzien binnen een Future City?’ - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Artikel delen: