Waterschap sluit 700-jarig jubileum af

Dalfsen – Met het symposium ‘Al 700 jaar een toekomst met water’ sloot het Waterschap Groot Salland woensdag 4 juni haar jubileumactiviteiten af.

In een druk bezocht Congreshotel Mooirivier in Dalfsen, gelegen aan de oever van de Overijsselse Vecht, sprak onder meer staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga haar toekomstverwachtingen uit over de rol van water en waterschappen. Tevens werd de winnaar bekend gemaakt van de waterprijsvraag, waarvoor burgers, bedrijven en verenigingen een projectidee konden indienen die ze graag uitgevoerd zien worden. Voor de winnaar ligt nu de daadwerkelijke uitvoering van het project als prijs klaar, op kosten van het waterschap.

Op 4 juni 2008 bestond het Waterschap Groot Salland op de kop af  700 jaar. Precies op die datum was het zeven eeuwen geleden dat Bisschop Guy van Avesnes naar Salland kwam en met zijn raadgevers naar de Zwolse Spoolderberg ging. Daar werd in aanwezigheid van ridders, knapen en het ‘mene land’ regels gesteld om het gebied tussen de Hunnepe en de Zuiderzee in de toekomst voor overstromingen te vrijwaren.

Allereerst werd bepaald dat er jaarlijks driemaal een dijkinspectie of schouw zou plaatsvinden. Deze regels zouden bekend worden als het Dijkrecht van Salland en naar de oorkonder – ook wel de ‘Guyen dijkbrief’ – worden genoemd. Deze ‘Guyen dijkbrief’ geldt volgens historici als de ‘grondwet’ van de Sallandse Schouw, en is daarmee de voorloper van het huidige Waterschap Groot Salland.

Winnaar prijsvraag

Om het 700-jarig bestaan extra luister bij te zetten, organiseerde Groot Salland afgelopen jaar  diverse activiteiten. Één daarvan was een speciale jubileumprijsvraag waarmee individuen, bedrijven en verenigingen werden uitgenodigd een watervoorstel in te dienen dat ze graag uitgevoerd zien worden. Voor de winnaar ligt nu de daadwerkelijke uitvoering van het project als prijs klaar, op kosten van het waterschap. Proefboerderij en koeienhotel Aver Heino sleepte de prijs in de wacht met het idee ‘Spelen met Water’; een water speel- en doeplaats op het terrein van het Praktijkcentrum Aver Heino. Het project wordt nog dit jaar gerealiseerd.

Presentatie eerste exemplaar ‘Zeven eeuwen werken met water’

Gedurende het jubileumjaar publiceerde Groot Salland in samenwerking met historicus Wim Coster maandelijks historische waterverhalen uit het waterschapsgebied op haar website. De highlights zijn nu compleet gemaakt met de publicatie van de laatste drie verhalen. Deze en alle andere verhalen over zeven eeuwen waterschap zijn nu gebundeld in het boek ‘Zeven eeuwen werken met water’. Tijdens het jubileumsymposium is het boek gepresenteerd en werden de eerste exemplaren uitgereikt. ‘Zeven eeuwen werken met water’ is verkrijgbaar via het Historisch Centrum Overijssel en kost € 7,50.

Artikel delen: