Burgerinitiatief Huis aan de Achtergracht

Zwolle – Donderdag heeft het college in Zwolle, ondanks een smalle juridische basis, toestemming gegeven voor het Burgerinitiatief Huis aan de Achtergracht. Er was in Zwolle veel ontevredenheid over het (gewijzigde-) bouwplan. Ook op Weblog Zwolle was er lange tijd veel discussie over het ontwerp. Tegen het plan zijn drie zienswijzen ingediend.

“Strikt genomen ligt op grond van een juridische toetsing een afwijzing voor de hand. Zo staat de verordening geen digitale handtekeningen toe. Echter voor de ontwikkelingen op het terrein van de e-participatie kunnen we onze ogen niet sluiten. In dit verband heeft het initiatief Zwolle-Zuid ook een precedent geschapen. Een heroverweging van de verordening op dit onderdeel is dan ook gewenst.”

“Op meerdere punten vraagt de verordening om een scherpere formulering of een adequate toelichting. Zo is bij dit burgerinitiatief het aanvraagformulier en het ondersteuningsformulier niet eensluidend. In hoeverre sprake is van werkelijke ondersteuning, is voor discussie vatbaar. De verordening rept hier niet over. Een belangrijke uitsluitingsgrond voor een burgerinitiatief is het openstaan van bezwaar en beroep. Ook in dit geval zou dat van toepassing kunnen zijn, ware het niet dat de verordening op dit punt niet eenduidig te interpreteren is.

Burgemeester H.J. Meijer: “Alles afwegend lijkt mij dat een strikte juridische toetsing een afwijzing niet echt rechtvaardigt. Dit brengt mij ertoe om het burgerinitiatief toe te staan.”

“Hetgeen niet wegneemt dat de verordening op het burgerinitiatief op onderdelen moet worden aangepast en aangevuld. De griffie zal dit op korte termijn samen met juridische zaken oppakken en de aangepaste verordening aan de raad voorleggen voor besluitvorming. Deze aanscherping in de verordening zorgt ervoor dat  in de toekomst een strakkere toetsing kan plaatsvinden bij ingediende burgerinitiatieven.”

“In het verlengde van bovenstaande heeft het college van B&W op 2 juni de nota van zienswijzen ten aanzien van het gewijzigde bouwplan voor het Huis aan de Achtergracht vastgesteld. In de commissie Ruimte van 10 maart 2008 is  dit ontwerp reeds besproken. Na de bespreking in de raadscommissie is het  plan  ter visie gelegd en op dit plan zijn drie schriftelijke zienswijzen ingediend. De initiatiefnemers van het burgerinitiatief hebben geen zienswijze ingediend. In de nota worden de zienswijzen kort en zakelijk samengevat. Door het college van B&W is ingestemd met de weerlegging van de zienswijzen zoals aangegeven in de nota.”

Het bouwplan wordt nu verzonden naar de Provincie voor het aanvragen van verklaring van geen bezwaar. Dit heeft een looptijd van ongeveer 3 maanden.

Artikel delen:
Reacties 30
 1. KUBUS-nieuws
  het burgerinitiatief wordt toegestaan….

  Hetgeen niet wegneemt dat de verordening op het burgerinitiatief op onderdelen moet worden aangepast en aangevuld. De griffie zal dit op korte termijn samen met juridische zaken oppakken en de aangepaste verordening aan de raad voorleggen voor besluitvorming. 2/6 nota van zienswijzen vastgesteld.

  Waarom hebben de initiatiefnemers van het burgerinitiatief géén zienswijze ingediend?
  Het bouwplan is onderweg naar de Prov., terwijl de griffie de aangepast verordening nog aan de Raad moet voorleggen?
  Maar wat is er eigenlijk veranderd….nixxx?

  Mag e.e.a. iets duidelijker gecommuniceerd worden?


  ⚠️ Meld

 2. Hoe moeilijk is het nou…? WE WILLEN DAT GEDROCHT NIET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  ⚠️ Meld

 3. Mag e.e.a. iets duidelijker gecommuniceerd worden?

  Nee!

  Stel je toch eens voor dat de burgertjes het allemaal snappen en daardoor tegengas gaan geven… 😮  ⚠️ Meld

 4. In Zuid is er door burgers gevraagd om een station.
  Het huis aan de Achtergracht wordt ons ongevraagd opgedrongen.
  Dat moet nu hoe dan ook doorgang vinden van die ijdeltuiten i.v.m. prestige en gezichtsverlies.


  ⚠️ Meld

 5. Wederom geef ik aan: alleen de mensen die dit perse niet willen zijn te horen. Mensen die het wel willen en diegene die het niet uitmaakt zijn in grote meerderheid, maar die zeggen niks, dus wint de minderheid. Verschrikkelijk.


  ⚠️ Meld

 6. Mensen die het wel willen en diegene die het niet uitmaakt zijn in grote meerderheid, maar die zeggen niks, dus wint de minderheid. Verschrikkelijk.

  En jij hebt ze dat persoonlijk allemaal gevraagd? 🙂


  ⚠️ Meld

 7. Het mooie historische Zwolse centrum valt steeds meer in het niet
  naast die afschuwelijke moderne gedrochten.
  Eerst het lelijke theater aan de gracht, en nu dit
  afzichtelijke blok naast dat schitterende gebouw. :'( >:( 😮


  ⚠️ Meld

 8. @ Larry:

  In Zuid is er door burgers gevraagd om een station.
  Het huis aan de Achtergracht wordt ons ongevraagd opgedrongen.
  Dat moet nu hoe dan ook doorgang vinden van die ijdeltuiten i.v.m. prestige en gezichtsverlies.

  Er zwerven wel wat plaatselijke politici rond die uit kunnen leggen waarom in Zuid een burgerinitiatief wel effectvol was. Terwijl op dit verhaal weer anders wordt gereageerd. Misschien waren ze er in Zuid eerder bij? Misschien voor de besluitvorming in de raad uit?


  ⚠️ Meld

 9. Waarom!?
  Waarom zo doordrammen. Als de INWONERS van de stad of land het niet willen, waarom dan tóch doordrammen.. zouden ze een soort ‘smeergeld’ gekregen hebben, van crepain??
  🙁


  ⚠️ Meld

 10. Geur van Spruitjes
  Mooi gebouw. Fantastische architectuur……Gezien bovenstaande reacties overheerst de geur van spruitjes nog volop in Zwolle. Stilstand is achteruitgang!!! Leer toch eens onder ogen komen dat de jaren ’50 toen alles nog geluk was, inmiddels voorbij is!!!


  ⚠️ Meld

 11. U is architect? U komt in elk geval duidelijk niet uit Zwolle en schept er duidelijk behoefte in Zwollenaren af te zeiken als spruitjes :'( 3x in een paar lamlendige regels, bravo wat een fantasie!!! Zelf bedacht ook.


  ⚠️ Meld

 12. de politiek
  Er is een verschil tussen het initiatief in Zuid en dat van het huis aan de Achtergracht.
  Het initiatief in Zuid gaat om de aanleg van een station. Dat komt nu dus op de agenda van de raad en daarover hebben raadsleden een mening. Met dit initiatief is er dus iets op de agenda gezet.
  Het huis aan de Achtergracht is van een andere orde. Het is onderdeel van een groter gebied dat ontwikkeld moet worden (de Tanerij). Daarover heeft de raad een paar jaar geleden afspraken gemaakt over de randvoorwaarden. Het ontwerp van Crepain – wat je er ook van vindt – past in die randvoorwaarden. De Raad heeft groen licht gegeven voor het vervolg. Maar, het wordt niet mooi gevonden door inwoners van de stad. Dat kan, smaken verschillen. Het burgerinitiatief wil dat het opnieuw op de agenda van de raad komt. Dat is dus een andere route dan met het station. Het verzoek dat nu is ingediend is niet geheel in overeenstemming met de verordening. De burgemeester heeft gemeld dat hij dat beseft, maar dat hij het (ik zeg het maar even in eigen woorden) belangrijker vindt dat het initiatief gehonoreerd wordt. Wel tegelijk met de afspraak dat de verordening scherper wordt geformuleerd.
  Ik lees hierboven ook dat het dan maar niet gebouwd moet worden. Dat gaat niet zomaar. Bij de ontwikkeling van dit gebied is rekening gehouden met de inkomsten uit dit project. Als het niet gebouwd wordt, wordt er een gat geslagen in de begroting. Mijn vraag is dan of degenen die pleiten voor niet bouwen, bereid zijn om het geld op te hoesten, dat nu niet geincasseerd kan worden.


  ⚠️ Meld

 13. Duidelijk

  Het burgerinitiatief wil dat het opnieuw op de agenda van de raad komt. Dat is dus een andere route dan met het station.

  dus als de raad er eerst al uitspraak over heeft gedaan ben je te laat met je burgerinitiatief. Volgens de verordening. De burgemeester wil het initiatief toch honoreren.

  De nota van zienswijzen is vastgesteld.
  De initiatiefnemers van het burgerinitiatief hebben geen zienswijze ingediend. Dat is toch vreemd?

  Het bouwplan is al onderweg naar de provincie……

  Wat kan er nu nog veranderen aan het huis aan de Achtergracht?
  Ben het met je eens dat niet bouwen niet kan.  ⚠️ Meld

 14. Mijn vraag is dan of degenen die pleiten voor niet bouwen, bereid zijn om het geld op te hoesten, dat nu niet geincasseerd kan worden.

  Dus de raad vindt het zelf eigenlijk ook een afzichtelijk ding, maar het moet maar omdat ze de begroting anders niet rond krijgen.

  Dat is lekker makkelijk zeg. Dit riekt naar chantage.


  ⚠️ Meld

 15. Zijn er geen alternatieven dan? Is er geen ingrijpende aanpassing mogelijk in de architectuur? Wellicht een andere architect? Begrijp wel dat ze nu de inkomsten ingecalculeerd hebben en dat niets nixxx opleverd. Maar je kon best eens gelijk hebben dat veel raadsleden dit ding ook nixxx vinden. Niemand laat zich erover uit!
  Ook D’66 die vanmiddag wel propaganda wist te maken, op een ander topic, verdween als sneeuw voor de zon.  ⚠️ Meld

 16. een trein of tramstation in zuid en stadshagen is gewoon nodig en gewenst voor de bewoners van deze wijken en is van een heel andere orde dan een foeilelijk gebouw aan de achtergracht. we hebben het dan over slechts 6 wooneenheden terwijl er elders in de stad genoeg gebouwd wordt. als men (om financieele redenen) toch moet bouwen dan graag met meer gevoel voor de omgeving. ik zag vanmorgen in de stentor een foto van een projectje in assendorp (architektenburo 19 het atelier) wat perfect in die omgeving past. misschien dit buro dan maar inschakelen voor het plan aan de achtergracht?


  ⚠️ Meld

 17. Moet je je voorstellen dat je degene bent die er uiteindelijk in woont. Dan woon je in het gebouw, wat niemand er wilde hebben staan.


  ⚠️ Meld

 18. Ik vind het zo’n gek idee nog niet. Ik snap alleen niet zo goed, dat het weer moeilijk moeilijk is voor wat betreft architectuur. Als er dan toch iets moet komen, maak dan iets wat door de meesten als mooi gezien worden….. MAar goed, ik ben geen architect en zit gelukkig ook niet in de raad ;D.


  ⚠️ Meld

 19. een trein of tramstation in zuid en stadshagen is gewoon nodig en gewenst voor de bewoners van deze wijken en is van een heel andere orde dan een foeilelijk gebouw aan de achtergracht.

  Dat valt nog te bezien: het blijkt nergens uit dat het “nodig” is voor de wijkbewoners. Wel hebben enkele wijkbewoners aangegeven het te willen hebben – maar da’s heel wat anders.


  ⚠️ Meld

 20. snelle conclusie
  PEC constateert uit mijn bijdrage dat de raad het ook niet wil en concludeert dan dat dit riekt naar chantage. De constatering is niet juist en dus de conclusie ook niet. Er zijn raadsleden die zeggen dat het past binnen de gemaakte afspraken en omdat er over mooi of niet mooi niet te discussieren valt instemmen met het ontwerp.
  De bedoeling van mijn opmerking is, dat het mij opvalt dat betrokkenen een standpunt hebben zonder dat ze zich bewust zijn van de consequenties van zo’n standpunt.
  Daarvoor hebben we inderdaad de raad. Die maakt afwegingen en neemt een besluit.
  Dick, de raad heeft zich er al over uitgelaten. Er ligt al een goedkeuring door de meerderheid. Het burgerinitiatief zorgt er voor dat de Raad zich er nog een keer over buigt.


  ⚠️ Meld

 21. Beste mensen,
  Ik begin me hoe langer hoe meer op te winden over de starheid van de raad in deze kwestie.
  “Er is ooit een plan ‘De Tanerij’ gemaakt en de ‘Kubus’ past daar, ook al was het een ei, in.
  Ik heb nog geen inwoner van Zwolle gehoord die het ding mooi of acceptabel vindt! Dat zegt veel.
  De verantwoordelijk wethouder (en de raad) konden er wel profijt van hebben als ik het proces zo volg. Net zoals ex- wethouder Witbraad dat had bij buurgebouw het Flevohuis (waar ze een optie had voor een riant appartement!!).
  Nu is er dan een burgerinitiatief. Ik heb van een ‘Stadsvriend’ begrepen dat er geen reclame daarvoor via Weblog Zwolle is verlopen. Een gemiste kans, want ik acht Weblog Zwolle intussen als een machtig medium in onze stad. De handtekeningen waren via Weblog Zwolle zeker het dubbele geweest.
  Ik pleit nu voor een referendum! Dat ongewenste ‘ding’ is er nog niet. Het is nu nog te stoppen.


  ⚠️ Meld

 22. Raadsbrief 19 juni 2008

  Naar aanleiding van de bespreking van het burgerinitatief over het Huis aan de Achtergracht in de extra commissie Ruimte van 17 juni j.l. heeft wethouder Van Dooremolen u nadere informatie toegezegd over het tot stand komen van het huidige ontwerp en de gevolgen van een eventuele beslissing om over te gaan tot een nieuw ontwerp.

  Ruimtelijke kaders
  1.In 2004 is het stedenbouwkundig programma van eisen De Tanerij, Nijkercken- en Vispoortenbolwerk in de raad vastgesteld.
  2.In 2005 is het Stedenbouwkundig Plan door het college vastegeld.
  3.In 2005 is het voorontwerp Bestemmingsplan Tanerij ter inzage gelegd.
  4.Van 20 maart 2008 tot 1 mei 2008 heeft de artikel 19.1 WRO voor het Huis aan de Achtergracht ter inzage gelegen.
  5.Op 2 juni 2008 is de nota van zienswijzen in het kader van de art 19.1 WRO door B&W vastgesteld en is het gewijzigde ontwerp doorgezonden naar provincie voor Verklaring van Geen Bezwaar

  Beschermd Stadsgezicht
  Het Noordereiland valt niet binnen het Bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht. In afwachting van een nieuw bestemmingsplan, geldt voor dit gebied een aanwijzing Beschermd Stadsgezicht die een toetsing door het Rijk en de provincie vereist van ruimtelijke plannen. De Rijksverantwoordelijkheid voor deze toetsing ligt bij het RACM. Het RACM heeft zowel over het Bestemmingsplan Tanerij, als over het gewijzigde ontwerp voor het Huis aan de Achtergracht een positief advies afgegeven. De provincie toetst bij de artikel 19.1 WRO procedure..

  Ontwerp
  De door de gemeente geselecteerde ontwikkelaar, Bemog, heeft in overleg met de gemeente een architect geselecteerd. In verband met de locatie is er gezocht naar een architect van naam en is de keuze gemaakt voor Jo Crepain. Het Stedenbouwkundig Plan (d.d. dec. 2004) geeft de vereisten waaraan het ontwerp voor het Huis aan de Achtergracht dient te voldoen (zie de bijlagen uit SP).

  T.a.v. het oorspronkelijke, groene ontwerp zijn op een inspraakavond in oktober 2007 enkele mondelinge zienswijzen ingediend (zowel negatief, als positief). Het ontwerp is rond de jaarwissling aangepast n.a.v. de reacties. Ook dit gewijzigde ontwerp is door de gemeente, de Welstand en de RACM getoetst en akkoord bevonden.

  Op 10 maart is het gewijzigde ontwerp besproken in de commissie Ruimte. Naar aanleiding daarvan heeft het college op 11 maart besloten het gewijzigde ontwerp in procedure te brengen en vanaf 20 maart ter inzage te leggen. Op 25 maart zijn alle moties t.a.v. het Huis aan de Achtergracht in de raad verworpen. Daarmee waren er geen beletselen meer om de procedure aan te houden.

  Tegen het gewijzigde ontwerp zijn drie zienswijzen ingediend, maar niet door de Vrienden van de Stadskern. Inmiddels ligt het gewijzigde ontwerp voor het Huis aan de Achtergracht bij de provincie voor een Verklaring van Geen Bezwaar.

  Standpunt ontwikkelaar en architect
  Direct na de commissievergadering van 17 juni heeft wethouder Van Dooremolen overleg gevoerd met Bemog. Daarin zijn de punten die in de commissie aan de orde waren met Bemog besproken.
  Bemog heeft contact opgenomen met de architect Jo Crepain om te bespreken of er nog aanpassingen op het huidige ontwerp mogelijk zijn. De architect heeft laten weten niet meer bereid te zijn tot verdere aanpassingen van dit huidige ontwerp (zie bijgevoegde brief van Bureau Crepain).
  Bemog geeft aan dat overgaan tot een nieuw ontwerp vergaande juridische en financiële consequenties heeft (zie bijgevoegde brief van Bemog).

  Consequenties van een nieuw ontwerp

  Vertraging
  Het maken van een nieuw ontwerp kost tijd en zal tot veel vertraging leiden (minimaal een jaar), met alle consequenties van dien:
  -De (ver)bouw van het Flevogebouw is sterk afhankelijk van de bouw van het Huis aan de Achtergracht omdat de appartementen in het Flevo parkeergelegenheid moeten krijgen onder het Huis aan de Achtergracht. Zolang de zekerheid daarover ontbreekt, stagneert de verkoop van appartementen in het Flevo en daarmee de start van de (ver)bouw. Dit heeft onder meer consequenties voor Nibourg, die de interieurwinkel in de Kamperpoort wil verhuizen naar De Tanerij (zie email van de heer Beumers).
  -De definitieve inrichting van de openbare ruimte van De Tanerij moet wachten op de (ver)bouw van Huis aan de Achtergacht en Flevo, aangezien de nieuwe bestrating anders direct weer beschadigd zou worden door het zware bouwmaterieel.
  -Een (nieuwe) vertraging zou er dus toe leiden dat De Tanerij nog langer een bouwplaats blijft, hetgeen negatief effect heeft op de uitstraling van met name De Spiegel en Librije??s zusje.
  -Onzeker is of een nieuw ontwerp wel op draagvlak kan rekenen en niet opnieuw tot discussies zal leiden.

  Juridische gevolgen
  -Bemog heeft een koopovereenkomst gesloten voor het bovenste appartement, die slechts het afwijzen van de bouwvergunning als ontbindende voorwaarde kent. Bemog kan dus niet zonder gevolgen deze koopovereenkomst ontbinden, en evenmin zelf de vergunningaanvraag intrekken.
  -De gemeente heeft de bouwaanvraag in het kader van de artikel 19.1 WRO procedure bij de provincie neergelegd voor een Verklaring van Geen Bezwaar. Op dit moment heeft de gemeente derhalve geen juridische gronden meer voor het niet afgeven van de bouwvergunning. Alleen als de provincie (en mogelijk in een later stadium de Raad van State) niet akkoord gaat met de artikel 19.1 WRO, kan de bouwvergunning nog geweigerd worden.

  Financiële gevolgen
  -Alleen al de voorbereidingskosten van ontwikkelaar Bemog zijn inmiddels opgelopen tot meer dan ?? 300.000.
  -Daarnaast zijn er nog diverse (mogelijke) kosten voor de ontwikkelaar, zoals het afkopen van contracten en het stijgen van de bouwkosten.
  -De gemeentelijke kosten zoals de gemeentelijke plankosten, uitgestelde grondopbrengsten waardoor renteverliezen optreden, bijdragen bij elkaar zeker ?? 200.000.

  Conclusie
  Gelet op bovenstaande adviseert het college het bewonersinitiatief af te wijzen en door te gaan met de vastgestelde ontwikkeling van dit gebied.

  Gemeente Zwolle  ⚠️ Meld

 23. Stedenbouwkundige toets:

  1 VO bouwplan
  Nadat het eerste VO bouwplan werd ingediend, te weten het ??groene?? ontwerp, is dit door de gemeente getoetst aan het stedenbouwkundige plan (SP) en akkoord bevonden.
  Voor zover het bouwplan op onderdelen afwijkt van hetgeen in het SP staat verwoord en getekend, wordt dit bij de toetsing van het bouwplan aan het SP beargumenteerd aangegeven.

  De toets van het Voorlopig Ontwerp aan het SP, die in 2006 is uitgevoerd, vertelt het volgende over het Huis aan de Achtergracht:

  ⤽Bouwen in de historische binnenstad is altijd een complex en moeizaam proces. Het respecteren van de historie en daaraan gerelateerde gebouwenmorfologie kan spanning zetten op de wens moderne en comfortabele nieuwbouw te maken. De val van het historiserende bouwen als vormidioom staat dan wagenwijd open. De voorstellen die Jo Crepain in opdracht van Bemog projectontwikkeling heeft gemaakt voor drie gebouwen op de Tanerij laveren behendig tussen deze en andere valkuilen. Niet door compromissen te sluiten maar door goed de context te absorberen en precies dat op te pakken wat bruikbaar is voor een hedendaags gebouw. Dat is [ons] inziens goed gelukt.
  Belangrijk uitgangspunt was dat de drie gebouwen onderscheidend van elkaar zouden zijn. […] Het VO laat zien dat ook dat is gelukt.

  Het VO volgt nauwkeurig hetgeen is voorgeschreven in het SP. De commerciële ruimte is met 107 m2 iets kleiner dan in het SP was beschreven (circa 150 m2). Er zijn geen 4 inpandige parkeerplaatsen getekend maar 3. Gezien het beperkt grondoppervlak zeer begrijpelijk. De architectuur is modern en tegelijk bescheiden en goed ingepast. Een groen gebouw in de groene rand. Stedebouwkundig akkoord.
  De maat tussen het gebouw en het Flevogebouw is tijdens het ontwerpproces vergroot van 4 naar 5,5 meter.

  Parkeren:
  Volgens de parkeernormen moeten voor de woningen en de winkel 4 2 = 6 parkeerplaatsen worden aangelegd. Gerealiseerd worden 3 parkeerplaatsen. 3 parkeerplaatsen moeten dus worden afgekocht.⤝

  Voortschrijdend inzicht bij de projectontwikkelaar leidde tot een aanpassing van het ontwerp door het toevoegen van een parkeerkelder. In deze kelder parkeren de bewoners van het Huis aan de Achtergracht en het Flevogebouw. Dit heeft geleid tot aanmerkelijk meer kwaliteit in de openbare ruimte omdat een aantal parkeerplaatsen voor het Flevogebouw niet meer nodig zijn. De groene rand krijgt meer body. Ook in architectonische zin heeft dit meer kwaliteit opgeleverd omdat nu sprake is van één garagedeur in plaats van drie. Positieve consequentie is tevens dat de commerciële ruimte meer pui en dus meer uitstraling krijgt. De ontwikkelaar heeft op verzoek van de gemeente de appartementen voorzien van balkons aan de noordzijde om zo het wonen nadrukkelijker te laten tonen en de relatie met de brug sterker te maken wat de sociale veiligheid ten goede komt.

  Het bouwplan is door de welstand getoetst aan de welstandsnota. Omdat het bouwplan is gelegen in het gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht is het plan behandeld in een gecombineerde welstands- en monumentencommissie. De commissie heeft een positief advies afgegeven.

  Vanwege de ligging in de aanwijzing beschermd stadsgezicht en omdat het een nieuw bestemmingsplan betreft is advies ingewonnen bij de RACM: de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. De RACM heeft eveneens een positief advies afgegeven.

  2Aanpassing ontwerp
  Dit ??groene?? ontwerp heeft ter visie gelegen. Naar aanleiding van de ontstane commotie heeft de ontwikkelaar in overleg met de gemeente de verschijningsvorm aangepast: een bakstenen gevel met horizontale banden, om zo de samenhang met het Flevogebouw sterker te maken. Tevens zijn drie ramen toegevoegd om zo de verticale belijning beter te benadrukken.

  Ook dit nieuwe ontwerp is door de gemeente, de Welstand en de RACM aan de kaders getoetst en op grond daarvan goedgekeurd.

  Gemeente Zwolle


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.