CDA Zwolle wil zicht op ondermijning

CDA Zwolle wil zicht op ondermijning

Zwolle – Oudejaarsavond werd Zwolle opgeschrikt door een dodelijk schietincident. Hiermee werd een jaar waarin veel geweldsincidenten plaatsvonden, op een treurige manier afgesloten.

Omdat deze incidenten veel onrust oproepen en het gevoel van veiligheid onder druk staat, is de burgemeester en politie hier intensief mee bezig. Ook de gemeenteraad zal zeer binnenkort om tafel gaan met de burgemeester en diverse instanties.

Arjan Spaans, woordvoerder openbare orde en veiligheid voor CDA Zwolle zegt hierover: “voor mij zijn de geweldsincidenten vulkaanuitbarstingen in een wereld van onderliggende spanning. Het is goed dat we gaan praten over het voorspellen en schadebeperking van deze uitbarstingen. Maar het CDA wil dat Zwolle nog dieper moet kijken naar de oorzaken. Het wrijft met name op punten waar de criminaliteit de samenleving ontwricht, de zogeheten ‘ondermijning’.

Denk daarbij aan smeergeld, vastgoedfraude, witwaspraktijken, mensenhandel, cybercriminaliteit, drugshandel etc. In januari 2019 heeft het CDA aan de burgemeester gevraagd of hij gebruik wil gaan maken van de mogelijkheden van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO). Het LSOAO heeft landelijk een ondermijningsfonds ter beschikking van 100 miljoen euro en daarnaast een operationeel team. De (vorige) burgemeester heeft toen aangeven dat hij hier serieus naar zou kijken.

Gezien alle ontwikkelingen in 2019, verwacht het CDA dat de huidige burgemeester hier zeker gebruik van zal maken. Deze koers zien we al terug in de berichtgeving van afgelopen week. Hierin werd duidelijk dat er vanuit de regio meer aandacht wordt gelegd op (drugs)criminaliteit in Zwolle, dit door middel van de inzet van een taskforce. Spaans: “goed dat er op diverse manieren aandacht is voor de problemen in deze groeiende stad. Daarnaast vragen we aandacht voor de lange termijn. We stellen schriftelijke vragen aan het college over het project ‘beter zicht op ondermijning’.

In dit project werken acht grote gemeenten samen met de politie, diverse ministeries en de belastingdienst. Het streven is om een methode te ontwikkelen waardoor het inzicht in en de weerstand tegen ondermijnende criminaliteit vergroot wordt. Deze samenwerking past prima bij een stad als Zwolle en vanuit CDA Zwolle willen we weten of Zwolle bereid is om aan in dit project mee te doen. Wat mij betreft mag het duidelijk zijn dat we criminaliteit en ondermijning geen kans geven. We zijn geen stad die beeft, wij zijn Zwolle: een stad waarin je prettig leeft!”

Artikel delen: