‘Gras op zand onderzoek’ van de IJsseldijk ter hoogte van het Oldenelerpark - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille

‘Gras op zand onderzoek’ van de IJsseldijk ter hoogte van het Oldenelerpark

Zwolle – Op maandag 13 januari start het zogenaamde ‘gras op zand onderzoek’ in de buurt van de voormalige centrale Harculo en het Oldenelerpark. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is maandag 6 januari op de IJsseldijk gestart met voorbereidingen voor dit onderzoek. 

In het kader van het landelijke Hoogwater Beschermingsprogramma worden de dijken in Nederland gecontroleerd op hun sterkte. Het waterschap wil weten hoe sterk de grasbekleding op de dijk is. Voor het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst is die informatie belangrijk, omdat het waterschap er tot nu toe vanuit gaat, dat de bekleding van de hele dijk vervangen moet worden. Het kan zijn dat deze onderzoeken ervoor zorgen dat (een deel van) de huidige dijkbekleding kan blijven liggen.

Voor dit onderzoek werd een stellage op de dijk gebouwd, waarmee golven en hoog water nagedaan kunnen worden. Zo wordt onderzocht met golfoverslag- en golfklapproeven hoe lang het duurt voordat de grasbekleding van de dijk kapot gaat.

Het ‘gras op zand’ onderzoek vindt plaats op het binnentalud van de dijk aan het Beekmanpad tussen de kolenhaven en het Oldenelerpark. Infram voert in opdracht van het waterschap het onderzoek uit. De verwachting is dat het onderzoek vijf weken duurt. De proeven worden overdag uitgevoerd.

Omwonenden kunnen enige hinder ondervinden. Het Beekmanpad langs de kolenhaven en ter hoogte van het Oldenelerpark is gedurende maximaal zes weken (6 januari tot en met 21 februari) afgesloten. Een omleiding staat aangegeven. Daarnaast is het fietspad ter hoogte van de proeflocatie afgesloten voor wandelaars.

Bekijk dit filmpje voor meer informatie.

Foto's 6
‘Gras op zand onderzoek’ van de IJsseldijk ter hoogte van het Oldenelerpark - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
‘Gras op zand onderzoek’ van de IJsseldijk ter hoogte van het Oldenelerpark - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
‘Gras op zand onderzoek’ van de IJsseldijk ter hoogte van het Oldenelerpark - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
‘Gras op zand onderzoek’ van de IJsseldijk ter hoogte van het Oldenelerpark - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
‘Gras op zand onderzoek’ van de IJsseldijk ter hoogte van het Oldenelerpark - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Artikel delen: