Meer geld voor jongeren uit arme gezinnen

Zwolle – Ondersteund door het Rijk gaat de gemeente Zwolle zich nog meer inspannen om kinderen uit arme gezinnen te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. De gemeente brengt de eigen doelgroep in beeld en wordt ieder jaar afgerekend op de bereikte resultaten. Het Rijk onderzoekt het landelijke beeld. Zwolle ontvangt € 313.000, – extra van het Rijk. De gemeente heeft voor dit jaar al € 265.000, – voor deze doelgroep uitgetrokken.

Daarmee is een kleine zes ton beschikbaar voor jongeren van twee tot en met achttien jaar uit gezinnen met een inkomen tot 115 procent van de bijstandsnorm. De voorzieningen worden zoveel mogelijk verstrekt in natura. Daarvoor wordt samengewerkt met onder andere sportverenigingen, cultuurinstellingen en scholen. Voor 1 november van dit jaar is de groep waar het om gaat door de gemeente in beeld gebracht.

Artikel delen: