“Zwollenaar moet vitaal ouder worden en mee blijven doen”

“Zwollenaar moet vitaal ouder worden en mee blijven doen”

Zwolle – De Zwolse senioren nu en in de toekomst zo lang mogelijk zelfstandig mee laten doen in de samenleving, dat is het doel van de Seniorenagenda Vitaal en Waardig Ouder Worden die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld.

Daarbij is er speciale aandacht voor levensloopbestendig wonen, positieve gezondheid, toegankelijkheid van de leefomgeving, meedoen en ertoe doen, de aanpak van eenzaamheid, zorg voor migrantenouderen en regenboogsenioren.

De komende tien jaar groeit de groep ouderen in Zwolle fors: van ruim 19.000 65-plussers nu naar bijna 27.000 in 2030. Veel ouderen redden zich prima, wonen in een huis dat levensloopbestendig is of zorgen zelf voor de nodige aanpassingen en nemen actief deel aan de samenleving. Maar niet alle senioren redden zich even goed, sommigen hebben een steuntje nodig.

“Daarom willen we samen met onze lokale partners de komende jaren aan de gang met een aantal zaken die het mogelijk maken voor ouderen om prettig te blijven wonen en meedoen aan de samenleving”, aldus wethouder William Dogger.

“Als we willen dat onze senioren vitaal en waardig ouder kunnen worden in Zwolle, dan moeten we daar als gemeente in brede zin in ons beleid aandacht voor hebben. Zo proberen we in het project Vitaal en Veilig Thuis door middel van huisbezoeken zicht te krijgen op eenzaamheid onder zeventigplussers in de wijk Aa-landen. Deze aanpak werkt goed en die gaan we nu uitbreiden naar andere wijken.”

Andere speerpunten de komende jaren zijn een goede gezondheid voor ouderen, de beschikbaarheid van voldoende levensloopbestendige woningen en een toegankelijke leefomgeving. Zodat je als oudere ook zonder belemmeringen de deur uit kunt gaan om actief te blijven en mee te doen. Daarnaast zijn er specifieke groepen ouderen die aandacht vragen, zoals migrantenouderen en LHBTI-senioren.

Artikel delen: