Studenten ontwikkelen website Gezonde Klassen

Zwolle – Van februari tot en met juni zijn studenten van Christelijke Hogeschool Windesheim met een minor voor Gezonde Klassen aan het werk geweest. In projectgroepen, bestaande uit een combinatie van studenten van verschillende opleidingen, werd in competitieverband gewerkt aan de realisatie van de website www.gezondeklassen.nl en aan de vormgeving van het digitale lesmateriaal voor basisscholen. Op 18 juni  presenteerde het winnende team studenten hun ontwerp tijdens het Countus Ballonspektakel op park De Wezenlanden te Zwolle. Ook maakte dit winnende team, bestaande uit Daniëlle de Jonge, Rudy Lensen, Derk Mulder, Folkert Schuurhuis en Jesper Strijker, die avond een ballonvaart.

 

Vier groepen studenten werkten aan de realisatie van een website en het vormgeven van het lesmateriaal. Een vijfde groep studenten ontwikkelde de Gezonde Klassen lesmethode in samenwerking met basisschool De Marsweide, die één van de zeven pilotscholen is. Deze lesmethode bevat modules voor kinderen van groep 1 tot en met 8 en kent een digitaal deel, dat door de studenten geïntegreerd is in de website. Vorige week werd tijdens de eindpresentaties een winnaar gekozen door een afvaardiging van Gezonde Klassen en de docenten. Na nog een week de puntjes op de i te hebben gezet, werden de website en het lesmateriaal gisteravond gepresenteerd tijdens het Countus Ballonspektakel. Naast het behalen van hun studiepunten kreeg het winnende team namens Gezonde  Klassen een ballonvaart aangeboden.

Speciaal voor het personeel van Gezonde Klassen-scholen geeft zorgverzekeraar IZA een korting van 6% op de premie van de zorgverzekering. Deze afspraak werd 18 juni  tijdens het Countus Ballonspektakel op park de Wezenlanden bekrachtigd met het ondertekenen van een collectief contract ziektekostenverzekering door IZA en de Gezonde Klassen initiatiefnemers J.E. StorkAir, Novon en Unica. 

 

De initiatiefnemers van Gezonde Klassen streven naar een optimaal binnenmilieu in scholen. Het Gezonde Klassen concept omvat ventilatie, schoonmaak, conciërge en lesmateriaal voor kinderen. De doelstelling is om het optimale binnenmilieu te realiseren tegen een haalbaar investerings- en exploitatiemodel. In een gezonde school worden kinderen en leerkrachten minder snel ziek en zijn de leerprestaties beter dan in een ongezonde school. Uit onderzoek blijkt echter dat in 80% van de basisscholen de situatie onder de maat is. Speciaal voor scholen die zich inzetten voor een betere werk- en leeromgeving door te kiezen voor het Gezonde Klassen concept biedt IZA extra voordeel door het geven van een speciale korting van 6% op de premie van de zorgverzekering van het schoolpersoneel.

De Zwolse pilot van Gezonde Klassen is erop gericht een concept te ontwikkelen die een optimaal hoogwaardig en duurzaam binnenmilieu op school creëert met een haalbaar investerings- en exploitatiemodel. Dit concept wordt toepasbaar voor alle scholen in Nederland. In totaal zijn er 7 basisscholen in Zwolle en Kampen die deelnemen aan de pilot. Naast een hoogwaardig ventilatiesysteem maken ook de schoonmaak, de conciërge en het lesmateriaal voor de leerlingen deel uit van het concept. Deelname aan de pilot betekent dat er door het Economisch Sociaal Instituut (ESI) van Hogeschool Windesheim periodiek onafhankelijk onderzoek naar objectieve en subjectieve resultaten gedaan wordt voor en na de implementatie van het concept. Met de pilot in de regio Zwolle willen de bedrijven aantonen dat verbetering van het binnenmilieu niet hoeft te leiden tot een verhoging van de lasten.

Het project Gezonde Klassen ontstond vorig jaar uit een ontmoeting tussen de drie partners in Kennispoort Regio Zwolle, een initiatief van Windesheim en de Kamer van Koophandel voor kennisuitwisseling. De wetenschap dat het met het binnenmilieu in veel basisscholen slechter gesteld is dat in de meeste gevangenissen en varkensstallen inspireerde de directeuren van de 3 ondernemingen – die allen zelf vader zijn van kinderen op de basisschool – de strijd met ongezonde en energieverspillende scholen aan te pakken.

Vorig jaar juni tekenden ze een intentieverklaring met wethouder Martin Knol van de gemeente Zwolle als start van de pilot. 


Artikel delen: