Studenten Schakeljaar ontvangen diploma

Zwolle – Op woensdag 18 juni sloten negentien studenten het zesde ‘Schakeljaar hoogopgeleide anderstaligen’ officieel af. De studenten zijn afkomstig uit Iran, Irak, Marokko, Azerbeidzjan, Colombia, Afghanistan, Bolivia, Wit-Rusland, China, Burundi, Indonesië en Soedan. Vijf van hen kregen hun certificaat in aanwezigheid van familie, vrienden en vertegenwoordigers van de instellingen die betrokken zijn bij het schakeljaar, te weten Landstede Educatie en Windesheim. De anderen krijgen hun certificaat later. Eén van de deelnemers heeft tijdens dit jaar de opleiding Civiele Techniek gevolgd en ontvangt binnenkort bovendien zijn propedeuse-certificaat !

Eigen foto

Met het certificaat Schakeljaar Hoogopgeleide Anderstaligen op zak zijn de bi-culturele  deelnemers goed ingespeeld op de verwachtingen van het moderne Hoger Onderwijs en hebben ze hun studiekeuze weloverwogen kunnen bepalen. Van de 19 deelnemers zullen er 17 instromen in opleidingen van Windesheim. Eén deelneemster zal haar studie vervolgen bij een andere hogeschool en één deelnemer gaat een mbo-opleiding volgen op niveau 4 . Windesheim is blij met de instroom van anderstaligen. Ze verrijken de culturele diversiteit aan de hogeschool en geven inhoud aan het motto van Windesheim: elk talent telt! Er studeren op dit moment ongeveer 50 vluchtelingenstudenten op Windesheim

Een studie aan een Nederlandse hogeschool is anders georganiseerd dan in het buitenland. Nieuwe onderwijsvormen stellen hoge eisen aan anderstalige studenten. Ook vormen Nederlandse taal en vaktaal vaak een te groot obstakel om succesvol een hbo- of universitaire opleiding te doorlopen. Het Schakeljaar anderstaligen bereidt hen goed voor op het hbo en zorgt tevens voor een goede aansluiting op de toelatingseisen van de gekozen opleiding.

Het Schakeljaar is een voltijdopleiding met een cursusduur van één jaar. Het verplichte basisprogramma tijdens het eerste halfjaar omvat de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, informatica en oriëntatie op studie en maatschappij. Daarnaast volgen de deelnemers bij mbo-opleidingen (niveau 3-4) van Landstede meeloopmodules die passen bij de hbo-opleiding van hun keuze. Tijdens het tweede halfjaar sluit het programma aan bij je toekomstige hbo-opleiding en de toelatingseisen van de hogeschool. Ze volgen dan modules bij de opleiding van hun keuze.

Artikel delen: