Taxibedrijven politie en gemeente tekenen convenant

Zwolle –  De taxistandplaats aan de Melkmarkt is weer terug. Naar aanleiding van de herinrichting Melkmarkt was deze standplaats tijdelijk verplaatst naar het Rodetorenplein. De Zwolse taxibedrijven, regiopolitie IJsselland en de Gemeente Zwolle hebben over het gebruik van de standplaats goede afspraken gemaakt, die verwoord zijn in een convenant.

 

Maandag 23 juni hebben 19 Zwolse taxibedrijven, de heer J.W. Kanis waarnemend districtchef van de regiopolitie IJsselland en burgemeester H.J. Meijer een convenant getekend, waarin afspraken zijn neergelegd over de terugplaatsing van de taxistandplaats naar de Melkmarkt. Met het ondertekenen van het convenant mogen de Zwolse taxibedrijven de standplaats aan de Melkmarkt weer officieel in gebruik nemen.

De taxi’s mogen op de locaties Eekwal, Gasthuisplein, Rodetorenplein en Melkmarkt geparkeerd staan in afwachting van klanten. De belangrijkste afspraak uit het convenant is, dat de  taxistandplaats Melkmarkt alleen is bedoeld voor de komende en vertrekkende horecabezoekers en dat deze alleen gebruikt mag worden van 22.00 uur tot 08.00 uur. Buiten deze tijden is het niet toegestaan een taxi te parkeren op de Melkmarkt.

De taxibedrijven hebben, op grond van de verordening Selectieve Toelating Binnenstad, recht op een transponder, een elektronisch apparaat om toegang te krijgen tot het gebied in de binnenstad dat met pollers voor het snelverkeer is afgesloten. De taxi’s mogen binnen het pollergebied alleen de route rijden Sassenstraat – Korte Ademhalingsteeg – Melkmarkt en de route Oude Vismarkt – Melkmarkt.

De taxi’s dienen zich net als iedere andere verkeersdeelnemer te houden aan de wettelijke verkeersregels. In verband met de doorstroming binnen het pollergebied en het voorkomen van overlast zijn er in het convenant extra regels opgenomen. 

Jaarlijks wordt het convenant en de werking daarvan geëvalueerd en eventueel herzien.

 

Artikel delen: