Daling alcoholgebruik jongeren regio Zwolle

Zwolle – Minder Jongeren drinken wel eens alcohol. Zo is het percentage jongeren tussen 12 en 24 jaar dat wel eens alcohol drinkt ongeveer 11% lager dan in 2003. Met name tussen de 12 en 15 jaar neemt het alcoholgebruik af. Ten opzichte van 2003 is de helft van deze groep jongeren minder gaan drinken. Als het gaat om jongeren die drinken, zijn er geen verschillen in hoe veel en hoe vaak ze alcohol drinken in vergelijking met eerdere onderzoeken.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de recente GGD Jongerenmonitor, waarvan het onderdeel alcohol nu bekend is. Dit heeft de GGD Regio IJssel-Vecht bewust gedaan, omdat zo vlak voor de zomervakantie, het drinkgedrag van jongeren in verband met de vakantie toeneemt. In 2007 heeft de GGD Regio IJssel-Vecht voor de derde keer een monitor onder jongeren van 12 tot 24 jaar uitgevoerd. 43 Procent van de 8106 aangeschreven jongeren heeft de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven inzicht in de gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio IJssel-Vecht en zullen gebruikt worden om het regionaal en lokaal gezondheids- en jeugdbeleid te onderbouwen. “Het lijkt er op dat het beleid z´n vruchten afwerpt”, aldus wethouder Erik Dannenberg. “Maar we zijn er nog lang niet, dus gaan we op volle kracht verder om jongeren te ondersteunen om minder te drinken.”

Bewustwording

´Wie jong begint met drinken, speelt met zijn gezondheid en welzijn´, aldus directeur GGD Regio IJssel-Vecht Henk Ensing. ´In de huidige tijd is er sprake van meer bewustwording, onder meer door preventieve activiteiten en campagnes. Die voorlichting heeft zich vooral gericht op ouders en de belangrijke rol die zij spelen in de opvoeding.´

81% van de ouders van 12 tot en met 23 jarigen staat niet afwijzend ten opzichte van alcoholgebruik van hun kind. In 2003 was dat 84%. Ouders van kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar zijn minder tolerant als het gaat om alcoholgebruik van hun kinderen. In 2003 vond 74% van deze ouders alcohol drinken goed of zeiden er niets van, in 2007 is dat 57%.

Gevaren

De gemeenten en organisaties die deelnemen aan het alcoholmatigingsprogramma jeugd 2007-2011 regio IJsselland ´Minder drank, Meer scoren!´ vinden het belangrijk dat jongeren, maar ook ouders gewezen worden op de gevaren van overmatig alcoholgebruik. Alcohol op jonge leeftijd kan namelijk tot onherstelbare schade leiden en vormt een groter risico voor alcoholverslaving op latere leeftijd. Daarbij moet gedacht worden aan een black-out, hersen- en zenuwenbeschadiging of alcoholvergiftiging, maar ook aan een grotere kans op hart- en vaatziekten en onvruchtbaarheid.

In het regionaal alcoholmatigingsprogramma jeugd regio IJsselland zijn tal van activiteiten opgenomen om het alcoholgebruik door jongeren terug te dringen, van preventie tot toezicht en handhaving en van opsporing tot vervolging.

Artikel delen: